Nytt partnerskap med Synerleap

Notis · 2020-09-21

Genom ett nytt partnerskap fördjupar Automation Region samarbetet med ABB:s tillväxthub Synerleap. Syftet är att skapa en oberoende plattform för samverkan där högteknologiska startupbolag kopplas ihop med Automation Regions företagsnätverk.

– Det är ett samarbete som bygger på snabbhet, värdeskapande och ett gott innovationsklimat, säger Peter Löfgren, vd på Synerleap. Vi kompletterar varandra på ett utmärkt sätt och kan erbjuda företagen en ingång till ny kunskap, ett stort nätverk och snabb utveckling.

Dennis Helfridsson och Peter Löfgren tillsammans med Synerleaps nya samarbetspartners: Helena Jerregård och Daniel Boqvist, Automation Region/MDH, Eva Gustavsson och Aziz Dag, Westinghouse, och Niklas Gunnar, Mälarenergi. Foto: Jonas Bilberg

Synerleap har byggt upp ett ekosystem med snabbväxande och innovativa startupbolag som tillsammans med ABB och dess industrikunder driver på utvecklingen inom industrin. Genom att knyta an tre nya partner – Automation Region, Westinghouse och Mälarenergi – utvidgas nätverket med fokus på ännu fler lyckade samarbeten och fortsatt utveckling av industrin.

– Sammankoppling av olika värdenätverk stärker den svenska industrin och vi ser hur nya former av samverkan kan skapa nya affärer, säger Catarina Berglund, processledare på Automation Region. Vi vill ge våra medlemsföretag goda förutsättningar för digital transformation och vårt fördjupade samarbete med Synerleap är ett steg i den riktningen.

Samarbetet lanserades officiellt vid aktiviteten ”Next Leap of Collaboration” den 16 september på ABB Ability Center i Västerås.

För mer information, kontakta Catarina Berglund, processledare →
ABB:s pressmeddelande om Next Leap of Collaboration →