Nytt projekt ska hjälpa små och medelstora industrier att automatisera

Artikel · 2023-06-22

Vill du effektivisera eller kanske rent av automatisera din verksamhet? Då har vi ett erbjudande till dig. Robotkraft 5.0 är projektet som ska hjälpa företag i Västmanland, Sörmland och Örebro län att kartlägga vilka automatiseringslösningar som skulle kunna effektivisera tillverkningsprocessen hos små och medelstora företag.

Peter Barkenskiöld, affärsutvecklare på Automation Region

– Det här är en fantastisk möjlighet för våra lokala företag! I projektet kommer de få hjälp av specialister på Robotdalen för att undersöka förutsättningarna för automatisering och vi på Automation Region är väldigt glada över att få vara med och förmedla det här erbjudandet, säger Peter Barkenskiöld, affärsutvecklare på Automation Region.

En förstudie och visuell lösning

I projektet som utförs av Robotdalen AB kommer du som deltagare få stöd av en specialist som gör en förstudie kring era förutsättningar med flöden, logistik, behov och potential. Utifrån förstudien kommer du få konkreta förslag på lösningar som är applicerbara för er specifika verksamhet.

– I projektet kommer vi initialt titta på företagets behov och förutsättningarna för att automatisera delar av verksamheten, säger Åsa Nordin, vd för Robotdalen AB. I nästa steg tar vi fram en konceptsimulering alternativt en fysisk demonstration av lösningen som föreslås och slutligen beslutsunderlag och rekommendationer för fortsatt automatisering.

Projektet genomförs alltså i tre steg:

Åsa Nordin, vd för Robotdalen AB och Erik Lundqvist, chef för Robotdalen vid Mälardalens universitet.

1. Nulägesanalys: baserat på de behov som företaget har genomförs ett besök för att fastställa om förutsättningar för lönsamt införande av robotbaserad automation finns.

2. Konceptframtagning: Robotdalen tar fram en konceptsimulering alternativt en fysisk demonstration av lösningen som föreslås.

3. Leverans och rekommendationer: Leverans av beslutsunderlag i form av en simulering i Robotstudio, CAD-underlag, eller film, samt rekommendationer inför en eventuell beställning av robotbaserad automation.

– Specialister hos Robotdalen kommer lägga upp till sex arbetsveckor per förstudie och som deltagande företag betalar man enbart 29 000 kr för arbetet. Resterande kostnad (cirka 225 000 kr) står projektet för, så det är ett väldigt förmånligt erbjudande, säger Erik Lundqvist, chef för Robotdalen vid Mälardalens universitet.

Projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Västmanland, Västerås Stad, Region Sörmland och Örebro län. Målet är att hjälpa små och medelstora företag att effektivisera sin verksamhet och det görs genom ett nära samarbete mellan Automation Region, Robotdalen, MITC och IUC Industrihubb.

Text: Elin Glimberg