Nytt stöd till strategiska forskningsprojekt

Artikel · 2019-06-28

För att accelerera innovation inom automationsområdet inleder Automation Region en satsning på stöd till forskningsprojekt och förstudier. Projekt som bedöms ha potential att flytta fram positionerna för svenska företag kan initialt beviljas upp till 100 000 kronor och de första projekten har redan rullat igång.

– Vi vill förkorta tiden mellan forskning och kommersialisering, säger Daniel Boqvist, projektledare på Automation Region. Genom att stödja förstudier och forskningsprojekt i tidiga skeden vill vi bidra till utvecklingen av smarta automationslösningar som ger positiva effekter för tillväxt och konkurrenskraft.

Möte i Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp. Från vänster KG Ramström, Anders Aabakken och Robin Ipek.

Såväl forskare som företag kan söka, men det krävs att minst två parter står bakom ansökan. För att projektet ska beviljas medel ska även de medverkande partnerna bidra till spridning av projektresultaten. Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp värderar ansökningar utifrån ett antal kriterier och beslutar om vilka projekt som ska beviljas finansiering.

Beviljat – utveckling av adaptivt styrsystem

Nyligen godkände Forsknings- och innovationsgruppen ett projekt som fokuserar på att tillgängliggöra avancerad teknik till en bredare målgrupp. Företaget First Control har tillsammans med Mälardalens högskola utvecklat ett intelligent och kompakt styrsystem med IOT-funktionalitet.

– Programmering av styrsystem har tidigare varit en tidskrävande uppgift som kräver specialistkunskaper, säger Gunnar Bengtsson, vd på First Control. Vårt system kan liknas vid en smartphone för automation, ett hjälpmedel som har potential att avsevärt förenkla arbetet.

Det nya systemet hjälper till att tillgängliggöra avancerad teknik och funktionalitet. En processingenjör utan specialistkunskaper kommer till exempel kunna utföra realtidssimulering av komplexa processer, något som tidigare ställde mycket höga krav på kompetens och erfarenhet. Studier och tester genomförs under sommaren och ambitionen är sedan att tekniken ska inkluderas i utbildningar vid Mälardalens högskola redan under hösten.

Automation Regions stöd till strategiska forskningsprojekt

  • Finansiering kan beviljas till utveckling av smarta automationslösningar som ger positiva effekter ur ett hållbarhetsperspektiv.
  • Projektet ska ha innovativ höjd eller möjliggöra nyttiggörande av befintlig teknik.
  • Upp till 100 000 kronor kan beviljas per projekt.
  • Stödet kräver medfinansiering motsvarande 100 procent av sökt belopp (in kind) från de medverkande parterna.
  • Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp beslutar vilka projekt som beviljas stöd, och de ansvarar även för uppföljning av resultat.

Accelerera utvecklingen i ditt projekt

Har du ett forskningsprojekt som du vill söka medfinansiering för? Kontakta Daniel Boqvist om du vill veta mer om forskningsanslagen eller om Automation Regions strategiska områden – daniel.boqvist@automationregion.com eller 073-662 16 16.

Om du är intresserad av att delta i arbetet inom Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp så är du välkommen att kontakta gruppens ordförande Anders Aabakken – anders.aabakken@se.abb.com.