Offshore Opportunities or The World is Flat

Notis · 2009-10-29

På frukostmötet den 6 oktober berättade Karin Schreil Jonsson och Peter Claesson om Capgeminis verksamhet och deras Rightshore-verksamhet. Capgemini har 90.000 anställda, varav 25.000 på Offshore-center i Asien. Deras verksamhetsområden är indelade i fyra discipliner: Konsulttjänster (affärsrådgivning), tekniktjänster (implementering av IT-lösningar), Outsourcing Services (tar över hela eller delar av kundernas processer inom exempelvis finans/ekonomi) samt Local Professional Services (löskonsulter).
 
IT Outsourcing-marknaden har de senaste åren visat en årlig tillväxt på ca 9% och den trenden ser ut att hålla i sig. Capgemini startade sin Outsourcing-verksamhet 2001 i framförallt Indien och har därefter både ökat sin verksamhet och antal Outsourcing-länder. Fördelarna med Outsourcing är enligt Peter Claesson inte bara att lönekostnaderna är mycket lägre, utan även att företag på detta sätt får tillgång till kompetenser som de inte själva har möjlighet att hålla sig med. Dessutom kan effektiviteten ökas genom att tidsskillnader kan utnyttjas. Det behöver inte heller handla om stora projekt för att det ska vara lönande med Outsourcing, ca 7-8 personer är medelstorlek på projekt (borträknat stora företag som till exempel General Electrics).

Idag är Indien fortfarande det stora Outsourcing-landet, men i framtiden ser Peter att fler länder – som Kina och Vietnam – kommer att behövas för att fylla behovet. Skillnaderna mellan Sverige och Indien är gigantiska och eftersom Indien är så fantastiskt stort i jämförelse är det omöjligt att generalisera. Trots det gjorde Peter ett försök att ta fram det som han såg som största skillnaderna: Jämfört med Sverige är Indien väldigt hierarkiskt och om stadsreligionen i Sverige stavas individualism är motsatsen sann för Indien.