Ökad innovation genom samarbete den 15 maj

Notis · 2013-04-30

Välkommen ett samarrangemang mellan Automation Region, Acando och Microsoft om ett lika aktuellt ämne som aktuell teknisk lösning. Vid detta lunchseminarium får du svar på frågan hur vi kan främja innovation genom samarbete och informationsdelning med stöd av Office 365 och SharePoint 2013. Innovationer är resultatet av ett kreativt samarbete och informationsutbyte mellan personer med olika specialistkompetenser, ofta spridda i organisationen och ibland även fysiskt utspridda. Utmaningen är att dokumentera, effektivisera och förenkla samarbete. Mer information och anmälan hittar du på www.automationregion.com.