Ökad tillväxt genom samverkan

Artikel · 2011-12-21

Med en snabbt växande verksamhetsvolym och nya lokaler att fylla upp i Kungens Kurva söker DynaMate Industrial Services ingenjörer med ljus och lykta. Genom företagsklustret inom Automation Region finns stora förhoppningar om en god utveckling i en allt starkare region.

DynaMate AB startade som en underhållsavdelning inom Scania, blev ett eget bolag 2001 men är fortfarande helägt av Scania CV AB. DynaMate Industrial Services AB bildades 2009 genom en sammanslagning av DynaMates verksamhet utanför Scania samt företagen Svenska Mektek AB och Stockholms Industriassistans AB. Företaget, som också är ett helägt dotterbolag till Scania, erbjuder idag tjänster inom affärsområdena Fastighet, Produktion och Engineering till kunder i Sverige. DynaMate Industrial Services är medlemmar i Automation Region sedan 2010.


Dan Bergvall, chef för projektledning och energieffektivisering, med projektledare Christine Andersson.

Medan DynaMate AB endast arbetar med underhåll internt på Scania, så arbetar DynaMate Industrial Services (IS) betydligt bredare. DynaMate AB agerar ofta beställare åt Scania för produktionssystem och automationslösningar, som sedan DynaMate IS levererar via affärsområdet Engineering. Inom Engineering arbetar de med att konstruera produktionssystem för tillverkning i industrin, men även med system för fastighetsstyrning och energieffektivisering. Inom automation arbetar de främst med elkonstruktion och programmering till produktions- och fastighetssystem, både vad gäller ändring på befintlig utrustning och nyproduktion, med allt ifrån enkla banmotorstyrningar till att omfatta kompletta styrsystem till bearbetningsmaskiner.

Affärsområdet Engineering på DynaMate-IS har som största verksamhetsområden konstruktion och automation inom produktion, medan det inom fastighet är automation. Dan Bergvall är chef för avdelningen för projektledning och energieffektivisering och Christine Andersson arbetar som projektledare. Dan har arbetat på DynaMate IS sedan december 2010 och Christine sedan september 2011, så de är relativt nyanställda – vilket de inte är ensamma om. Företaget är mycket expansivt och letar efter personal med ljus och lykta.

– Vi söker ständigt medarbetare inom flera olika kompetensområden, berättar Dan Bergvall. Eftersom vi levererar helhetslösningar kring automation till industrin så behöver vi i stort sett alla typer av ingenjörer.


Fastighetsautomation är ett av de framgångsrika områdena för DynaMate Industrial Services.

Automation för DynaMate IS handlar främst om att automatisera tillverkningsprocesser, att exempelvis ersätta människors farliga arbetsmoment. De har en bred definition av automation, men gemensamt är att de växer på alla områden. Precis som många andra företag i Automation Region har de svårt att hitta personal; bara i september anställdes ytterligare fem personer förutom Christine, men de har behov av många fler.

– Vi är inne i en intensiv tillväxtfas med många spännande förfrågningar, berättar Christine Andersson. Vi växer så det knakar och har stora expansionsmöjligheter i våra nya lokaler.

Lokalerna som Christine nämner ligger i Kungens Kurva och är ljusa och rymliga. Medarbetare från tre lokalkontor har samlats i de nya lokalerna och idag är de strax under 50 personer. Lokalerna rymmer dock nästan dubbelt så många arbetsplatser.

För att få en bra balans söker DynaMate IS både erfarna och nyutexaminerade ingenjörer – gärna kvinnor. I dagsläget är könsfördelningen väldigt ojämn med endast tre kvinnor bland medarbetarna och de anstränger sig hårt för att attrahera fler. Med en stark ägare i bakgrunden kan de erbjuda både trygghet och utveckling med ett brett utbud av internutbildning som bas.

– Vi kan inte hoppas på att hitta ”färdig” kompetens på marknaden, säger Dan. Den omsättning som finns består främst av folk som flyttar runt, men för att klara tillväxten måste det tillföras ny personal. Och för att få tillgång till rätt kompetens krävs utbildning.

Ett annat sätt att utvecklas som företag är att hitta nya samarbetspartner och DynaMate IS ser olika möjligheter med Automation Region. De samarbetar gärna med fler företag eftersom det synliggör deras erbjudande och kompetens.


Samling vid kontorets pulstavla; släktskapet med Scania förpliktigar vad gäller förhållningssättet till Lean.

– Överhuvudtaget innebär en ökad samverkan mellan företagen en styrka för hela regionen, menar Dan. Det är en av fördelarna vi ser med Automation Region. Tillsammans kan vi ytterligare bredda och stärka vårt erbjudande, men det gäller att synas för att möjliggöra dessa samarbeten.

Ett uttalat mål för DynaMate IS är att växa utanför Scania-sfären; idag är cirka tre fjärdedelar av Engineerings omsättning mot Scania. Samtidigt vill de växa i rätt takt för att klara alla leveranser med bibehållen kvalitet och även utveckla den personal de tar in. För mer personal ska det bli.

– Vi har ett gott rykte och ett brett kontaktnät genom bland annat vår ägare och vi får alltfler förfrågningar inom hela affärsområdet, säger Christine. Genom vår långsiktiga satsning på tillväxt kan vi erbjuda ett både utmanande och utvecklande arbete.