Automationslösningar i världsklass

Begreppet automation omfattar mät- och styrsystem som syftar till att rationalisera och förbättra en produktionsprocess. Hit räknar vi bland annat teknologi för mätutrustning, ställdon, processreglering, motordrifter, kommunikation mellan människa och maskin, robotteknik, processoptimering samt produktionsoptimering.

Automation är en viktig högteknologisk verksamhet med en betydande exportandel. Dessutom är automation av stor strategisk betydelse för svensk produktion och konkurrenskraft. Vårt automationskunnande säkerställer produktivitet och kvalitet inom svensk industri och gör oss framgångsrika trots ett relativt högt löneläge.

Omsätter över 70 miljarder

Omsättningen inom industriell IT och automation i Sverige uppgår till över 70 miljarder kronor, det visar en kartläggning som har utförts på uppdrag av Automation Region och PiiA i samarbete med SICS och Stockholm Business Region (2015). De branscher som förefaller stå för störst del av omsättningen inom industriell IT och automation är tillverkning och industri (leverantörer av utrustning och system) med 43 procent, partihandel med 31 procent samt teknisk konsultverksamhet med 10 procent.

Ett viktigt framtidsområde

Automation är ett viktigt framtidsområde med tydlig koppling till såväl IT och elektronik som till ekonomi, människa-maskin och miljö. Automationssystem är ofta komplexa med stora datanätverk, sensorer, visualisering av komplex processinformation i realtid, förståelse för användarens produktionsekonomi, simulering etcetera. Här krävs förståelse för såväl teknik och miljö som ekonomi och beteende.

Mellan framtida affärsmöjligheter och en positiv påverkan på miljön finns inget motsatsförhållande. Här har automation en viktig roll att spela. Ett bra sätt att reducera negativ miljöpåverkan är att verka för att utsläpp eller onödigt resursutnyttjande minimeras. Det är detta som är automation; förhindra utsläpp, minimera råvaruförbrukning och använda energi så effektivt som möjligt.