Automationslösningar i världsklass

Svensk automationsindustri omsätter 72 miljarder (2013), varav 70 procent i Mälardalsregionen, och är en av Sveriges viktigaste näringar. De branscher som förefaller stå för störst del av omsättningen inom industriell IT och automation är tillverkning och industri (leverantörer av utrustning och system) med 43 procent, partihandel med 31 procent samt teknisk konsultverksamhet med 10 procent.

Automation är en viktig högteknologisk verksamhet i sig själv med en betydande exportandel. Dessutom är automation av stor strategisk betydelse för svensk produktion och konkurrenskraft. Vårt automationskunnande säkerställer produktivitet och kvalitet inom svensk industri och gör oss framgångsrika trots vårt höga löneläge.

Automation är ett viktigt framtidsområde med tydlig koppling till såväl IT och elektronik som till ekonomi, människa/maskin och miljö. Automationssystem är ofta komplexa med stora datanätverk, sensorer, visualisering av komplex processinformation i realtid, förståelse för användarens produktionsekonomi, simulering etc. Här krävs förståelse för såväl teknik och miljö som ekonomi och beteende.

Automation är mät- och styrteknologi som syftar till att rationalisera och förbättra en produktionsprocess. Hit räknar vi bland annat teknologi för mätutrustning, ställdon, processreglering, motordrifter, kommunikation människa/maskin, robotteknik, processoptimering och produktionsoptimering.

Mellan framtida affärsmöjligheter och en positiv påverkan på miljön finns inget motsatsförhållande. Här har automation en viktig roll att spela. Det absolut mest effektiva sättet att reducera negativ miljöpåverkan är att verka för att utsläpp eller onödigt resursutnyttjande minimeras. Det är detta som är automation; förhindra utsläpp, minimera råvaruförbrukning och använda energi så effektivt som möjligt. Övervakning, styrning och kontroll är vad det i slutänden handlar om.

Mälardalen är en ledande region för automation. Här har stora och små företag samlats i mängd med produkter och lösningar i världsklass med applikationskunnande om de stora industriprocesserna: järn och stål, kemi, massa och papper, olja och gas, generering och distribution av energi, tillverkande industri, fordonsindustri etc.

Automation Region, företagsklustret och centrumbildningen vid Mälardalens högskola, syftar till att ta tillvara denna mångfald för att utveckla regionens och Sveriges globala position samt säkerställa framtida kompetensförsörjning.

Är ditt företag med?