Styrgrupp och organisation

Automation Region är ett nätverk bestående av företag, akademi och organisationer i samhället. Medlemsföretagen i den ideella föreningen Automation Region betalar en årlig medlemsavgift, som till största del bidrar till delfinansiering av centrumbildningen Automation Region. Den i sin tur levererar ett antal tjänster, vilka bildar värden för nätverksmedlemmarna. Dessa tjänster levereras av centrumbildningen och i många fall även av nätverksaktörerna själva.

Automation Regions styrgrupp utgörs av följande personer:

 • Ola Norén

  Ordförande

  Head of Channel Management, ABB Process Automation

 • Christer Alzén

  Vice ordförande

  Chef Näringsliv och samhällsutveckling, Region Västmanland

 • Emma Nehrenheim

  Ledamot

  Chief Environment Officer, Northvolt

 • Helena Jerregård

  Ledamot

  Vice-rektor för samverkan, Mälardalens högskola

 • Eva Lilja

  Ledamot

  Näringslivsdirektör, Västerås stad

 • Claes Mellgren

  Ledamot

  Styrelseledamot i AQ Group AB och Note AB

 • Johan Stahre

  Ledamot

  Professor och chef för avd Produktionssystem, Chalmers

 • Stina Lantz

  Suppleant

  Programansvarig, Ignite Sweden

 • Johan Carlstedt

  Suppleant

  Projektledare, IVA

 • Catarina Berglund

  Adjungerad

  Processledare, MDH och Automation Region

 • Daniel Boqvist

  Adjungerad

  Bitr. processledare, MDH och Automation Region

 • Damir Isovic

  Adjungerad

  Akademichef, Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola