Styrelse och organisation

Automation Regions styrelse utgörs av följande personer:

 • Björn Jonsson, divisionschef, ABB Process Automation – ordförande
 • Karl Gustav Ramström, CEO och President, Prevas AB – ledamot och vice ordförande
 • Christer Alzén, chef Näringsliv och samhällsutveckling, Region Västmanland – ledamot
 • Claes Mellgren, CEO, AQ Group AB – ledamot
 • Johan Stahre,  professor och chef för avd Produktionssystem, Chalmers – ledamot
 • Damir Isovic, akademichef, Akademin för innovation, design och teknik,
  Mälardalens högskola – styrgruppsrepresentant MDH
 • Eva Lilja, näringslivsdirektör Västerås stad – suppleant
 • Johanna Tömmervik, CMO, byBrick Interface – suppleant
 • Erik Dahlquist, professor, Akademin för ekonomi, samhälle och teknik,
  Mälardalens högskola – adjungerad, representant MDH
 • Catarina Berglund, processledare, MDH och Automation Region – adjungerad
 • Bernt Henriksen, projektledare, VD bolaget Automation Region AB – adjungerad
 • Åsa Lagerstedt, projektledare ekonomi, MDH och Automation Region – adjungerad

Organisation

Automation Region är ett nätverk bestående av företag, akademi och organisationer i samhället. Medlemsföretagen i den ideella föreningen Automation Region betalar en årlig medlemsavgift, som till största del bidrar till delfinansiering av centrumbildningen Automation Region. Den i sin tur levererar ett antal tjänster, vilka bildar värden för nätverksmedlemmarna. Dessa tjänster levereras av centrumbildningen och i många fall även av nätverksaktörerna själva.