Välkommen till Automation Region

Automation är en svensk framtidsbransch av stor betydelse för konkurrenskraften och de stora frågorna runt resursanvändning, energi och miljö. Automation Region, en ideell förening/ett företagskluster och en centrumbildning vid Mälardalens högskola, knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning. Syftet är att stärka och synliggöra vår världsledande automationsindustri och vårt stora automations- och produktionskunnande.

Fast Forward – Västerås, en ny och välbesökt satsning för startup-företag. Foto: Jonas Bilberg.

Automation Region är en medlemsbaserad ideell förening och centrumbildning vid Mälardalens högskola, ett samarbetsprojekt som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning. Syftet är att stärka och synliggöra vår världsledande automationsindustri och vårt stora automations- och produktionskunnande.

Automation är en svensk framtidsbransch av stor betydelse för konkurrenskraften och för de stora frågorna runt resursanvändning, energi och miljö. Begreppet automation omfattar alla system runt mätning och styrning av tillverkningsprocesser där produktivitet, kvalitet, miljöstyrning och människans interaktion står i fokus.

Detta är områden där svenska företag och högskolor har världsledande ställning och där samarbetet i Automation Region syftar till att ytterligare stärka denna position. Medlemmarna består av allt från nystartade småföretag till multinationella, globalt ledande automationsföretag. Syftet är att skapa samverkan, nya kontakter, inspiration och kompetensutveckling, det vill säga lönsamma affärer och ökad konkurrenskraft.

Samarbetet sker bland annat genom regelbundna frukostmöten på intressanta teman med möjlighet att träffa branschkollegor, genom olika workshops med fokus på innovation för nya produkter och avknoppningar samt via expon som hålls hos olika värdföretag. Olika medlemmar bildar utvecklingsgrupper där verksamheten vidareutvecklas. Vår styrelse har stark representation från företag och region.

Hör några röster om Automation Regions framtid, från 10-årsjubiléet den 23 mars 2018

Här kan du se filmer från våra frukostmöten

Tillsammans med våra medlemsföretag och partner genomför vi möten och samarbeten inom kommunikation, affärsutveckling, innovation, kompetens och forskning.

Automation Region finansieras med medel från bland andra EU, Tillväxtverket, VINNOVA samt regionala aktörer. År 2016 blev Automation Region en av tre vinnare av VINNVÄXT, ett VINNOVA-program som innebär tio års finansiering för uppbyggnad av innovationsmiljöer.

Läs mer om VINNVÄXT

Foto: Jonas Bilberg

Automation Summit är en konferens som lanserades av Automation Region och som hölls första gången 2013. Syftet var och är fortfarande att skapa möjligheter till oväntade möten och nya affärer. Konceptet med branschöverskridande presentationer och diskussioner som fokuserar på att guida beslutsfattare att satsa på automation för att lyfta sin verksamhet har blivit mycket uppskattat.

I samarbete med Svenska Mässan och IVA kommer konferensen att arrangeras i Västerås ojämna år och i Göteborg jämna år. Den 9 oktober 2018 arrangeras konferensen i Göteborg.

Här kan du se filmer från Automation Summit 2017

Så skapas tillväxt och hållbar utveckling med hjälp av automation:

 • En befintlig automationsteknik som används inom industrin kan även användas inom andra sektorer, till exempel inom vården.
 • Automatisering och optimering av flöden och processer kan minska resurs- och energianvändningen i alla branscher.
 • Automation kan användas för att reducera farliga och slitsamma arbetsmoment för människor.

Automation och digitalisering kan bidra till att:

 • öka säkerheten
 • öka kvalitet och precision i produktionen
 • påverka arbetsplatsens miljöpåverkan och ekonomi positivt
 • förebygga förslitningsskador och andra hälsorelaterade problem
 • förbättra produktutveckling
 • förbättra tillverkningsmetoder
 • integrera värdekedjor
 • förbättra logistikstyrning
 • öka och förbättra kundkontakter