Välkommen till Automation Region

Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar mindre företag, storbolag, akademi och offentlig sektor i ett branschoberoende kluster. Tillsammans med våra 120 medlemsorganisationer arbetar vi för att marknadsföra svensk automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

Genom samverkan, nya kontakter, inspiration och kompetensutveckling arbetar vi för effektiv produktion, lönsamma affärer och ökad svensk konkurrenskraft.

Foto från startupmässan Fast Forward Västerås 2017.

Aktiviteter

Här är ett axplock av de aktiviteter som vi arbetar med:

  • Frukostmöten och seminarier för att höja kunskapen om teknik- och marknadstrender.
  • Workshoppar som erbjuder fördjupning inom utvalda områden samt möjligheter att hitta nya samarbeten mellan företag, akademi och offentlig sektor.
  • Förmedling av kontakter inom akademin för gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, möjlighet att söka finansiering med mera.
  • I samarbete med Svenska Mässan och IVA genomför vi konferensen Automation Summit – vartannat år i Västerås och vartannat år i Göteborg.
  • Några gånger per år arrangerar vi Automation Expo – en minimässa där något av våra medlemsföretag (eller ett annat intressant företag) står för värdskapet. Här har våra medlemmar möjlighet att visa upp sina produkter och tjänster på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Medlemsengagemang

En viktig styrkefaktor för Automation Region är medlemmarnas engagemang. Medlemmarna driver våra utvecklingsgrupper där verksamheten vidareutvecklas och vår styrelse har stark representation från företag och från regionen. Våra medlemsföretag utgörs av startups, små och medelstora företag samt multinationella, globalt ledande automationsföretag.

Finansiering

Automation Region finansieras med medel från bland andra EU, Tillväxtverket, Vinnova samt regionala aktörer. År 2016 blev Automation Region en av tre vinnare av Vinnväxt, ett Vinnova-program som innebär tio års finansiering för uppbyggnad av innovationsmiljöer.