Vi är Automation Region

Svenska företag är beroende av smarta automationslösningar för att stärka sin konkurrenskraft på en global marknad och ställa om till en mer hållbar tillväxt. Automation Region skapar förutsättningar för automationstillämpningar i världsklass och bidrar till att öka förståelsen kring utvecklingen inom automationsområdet.

Automation Region består av tre delar – en ideell förening med drygt 150 medlemmar och partner, ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning samt en centrumbildning vid Mälardalens universitet.

Finansieringen under 2021 kom till största del från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova i form av Vinnväxtprogrammet. Utöver det finansieras verksamheten med medlemsavgifter samt med medel från offentliga regionala och nationella aktörer.

Automation Regions vision

2026 är Automation Region den ledande europeiska innovationsmiljön för automationsindustrin.

Våra ledord

Öppenhet, mod, tillgänglighet, prestigelöshet och professionalism.

Tematiska områden

Automation Region har i en nationell behovsanalys identifierat tre tematiska områden. Projekt och aktiviteter mappas in under respektive område för att säkerställa att vi arbetar med frågor som är relevanta för våra medlemmar och partner.

 

 

Programområden

Automation Regions verksamhet är uppbyggd kring två strategiska programområden; Affärsutveckling samt Forskning och innovation.

Programområdet Affärsutveckling

Programområdet ska bidra till att skapa förutsättningar för svensk automation i världsklass genom att fokusera på utveckling av affärsdrivande verksamheter och processer. Automation Region vill bidra till att fler aktörer engagerar sig i utforskande och framåtsyftande projekt och initiativ. En årlig inventering av företagens behov ligger till grund för planering av aktiviteter inom programområdet.

Programområdet Forskning och innovation

Programområdet ska främja strategisk och operativ innovation, innovationsförmåga, förnyelse, innovationsarbete och förutsättningar för innovation inom automationsområdet. Automation Region arbetar även för att öka förståelsen för industrins förutsättningar och utvecklingsbehov så att ny lagstiftning och offentliga satsningar kan göra så stor nytta som möjligt.