Vi är Automation Region

Svenska företag är beroende av smarta automationslösningar för att stärka sin konkurrenskraft på en global marknad och ställa om till en mer energieffektiv tillväxt. Automation Region skapar förutsättningar för automationstillämpningar i världsklass och bidrar till att öka förståelsen kring utvecklingen inom automationsområdet.

Automation Region består av tre delar – en ideell förening med cirka 150 medlemmar och partner, ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning samt en centrumbildning vid Mälardalens högskola.

Finansieringen under 2020 kommer till största del från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova i form av Vinnväxt-programmet. Utöver det finansieras verksamheten med medlemsavgifter samt med medel från offentliga regionala och nationella aktörer.

Automation Regions vision

2026 är Automation Region den ledande europeiska innovationsmiljön för automationsindustrin.

Våra ledord

Öppenhet, mod, tillgänglighet, prestigelöshet och professionalism.