Onlinekurser för yrkesverksamma inom tillverkningsindustrin

Notis · 2021-05-27

Möjligheten till spetskompetens via riktad kompetensutveckling ses idag som ytterst viktig för att kunna konkurrera inom ett starkt kunskapsdrivet teknikskifte. Nu erbjuder Mälardalens högskola (MDH) kostnadsfria onlinekurser inom bland annat Augmented Reality och cybersäkerhet där målgruppen är yrkesverksamma och permitterade inom tillverkningsindustrin.

− Målet med kurserna är att tillgodose ett uppdämt behov kring det teknikskifte som industrin, men även samhället i stort, genomgår på bred front just nu, säger Anders Berglund, universitetslektor och projektledare på MDH. Kurserna är utvecklade i samverkan och med bidrag från industrin, vilket säkrar att innehållet är relevant och kan överföras direkt till industrin.

Kurserna är öppna för alla, oavsett bakgrund eller yrkeskategori. De kräver inga förkunskaper och man kan starta och genomföra dem när man vill.

Läs mer om de öppna onlinekurserna på MDH:s webbplats →