Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

Talanger, till och för Sverige

Talangattraktion i en branschöverskridande global kontext

· 27 juni 2022

För att adressera rådande kompetensbrist i Sverige kommer ett antal utvalda aktiviteter planeras och genomföras med syfte att
attrahera samt bibehålla innovativa och talangfulla startupföretag i Sverige. De genomförda insatserna kommer att utvärderas
och resultatet sprida i Sverige samt internationellt.

Läs mer

Swedish IndTech Alliance

· 14 april 2021

Projektet syftar till att samordna och planera aktiviteter riktade mot en internationell marknad för att stärka och marknadsföra Swedish IndTech. Upplägg och arbetsprocesser utgår ifrån regelbundna möten och gemensamma initiativ mellan Automation Region, PiiA, IVA Smart Industry, Business Sweden och …

Läs mer
Visa samtliga