Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

iHubs Sweden 2020+

· 18 juni 2020

Projektet har genom nätverkande och kommunikation bidragit till utökat samverkan mellan innovationsmiljöer och andra nationella aktörer genom t.ex. en utökad styrgrupp för iHubs samt iHubs nationella processledarnätverk, vilket har förstärkts genom månatliga digitala träffar för nätverkande, samverkan, idégenerering och kunskapsspridning. …

Läs mer
Visa samtliga