Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

IVA Smart Industri

· 18 juni 2020

Projektet syftar till att vidareutveckla befintliga initiativ för stärkt digitalisering och implementering av ny teknik genom att identifiera nya samarbetsformer. Samtidigt ska projektet arbeta med kompetensförsörjning och strategiska prioriteringar inom nya teknikområden.

Läs mer

Enabling XR Creation in the Industry (Excited)

· 20 maj 2020

I genomförbarhetsstudien MAXAT efterfrågade industrin mer information kring möjligheterna med extended reality (XR) och en intern vision för XR saknades för att hantera interna och externa samarbeten på ett målinriktat sätt. I EXCITED har industrins intresse för XR omvandlats till …

Läs mer
Visa samtliga