Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

Robotkraft 5.0

· 24 maj 2023

Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Västmanland, Sörmland och Örebro Län som vill öka sin effektivitet med hjälp av flexibel robotbaserad automation. Medverkande företag erbjuds en förstudie med ett förslag på koncept i form av simulering eller …

Läs mer

Robotlyftet

· 23 juni 2020

Projektet ska stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom öka beställarkompetensen och ge stöd kring investeringar i automationsteknik och robotar. Robotlyftet består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk.

Läs mer
Visa samtliga