Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

Visual Lift 2.0

· 4 mars 2024

Projektet syftar till att stärka industriella SME genom att ge dem tillgång till och testa teknik inom digital visualisering. Med den senaste visualiseringstekniken och kompetens på området stöttar projektet företagen att visa upp och kommunicera kring exempelvis produkter, produktionssystem och …

Läs mer

Visual Lift

· 13 oktober 2020

Projektet syftar till att stärka industriella SME under Covid-19-krisen med hjälp av ny kompetens och teknik inom digital visualisering. Upplägg och arbetsprocesser utgår från flera visualiseringslabb, däribland Digicore-labbet hos RISE i Västerås.

Läs mer

FastLane 4 industry (FL4i)

· 17 juni 2020

Syftet med projektet är att samordna regionala stöd och insatser kring innovation, automatisering och digitalisering. Genom att dela kompetens, utvecklingsmiljöer och andra resurser mellan regionerna får företagen tillgång till bästa möjliga stöd för industriell transformation. Mer info finns på FL4is …

Läs mer

CompCor – Competitive Competence in Corona Times

· 17 juni 2020

Projektet ska stärka kompetensen och ställningen på arbetsmarknaden för 600 personer som arbetar inom tillverkande industri, framförallt med fokus på underleverantörer till fordonsindustrin. Målet är att dessa företag ska gå ur coronakrisen med tillgodosedda kompetensbehov.

Läs mer