Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

Vinnväxt

· 31 maj 2023

I vinnväxt-projektet arbetar vi för att stärka svensk industri genom automation, digitalisering och innovation. Det gör vi bland annat genom kunskapsöverförande initiativ som seminarium, föreläsningar och nätverksträffar. I uppdraget ingår det att verka regionalt, nationellt och internationellt för att skapa …

Läs mer

Kapacitetsplanering

· 13 januari 2023

Med kompetensbrist och ett stort rekryteringsbehov har kapacitetsplanering inom både vården och industrin blivit alltmer avgörande. I ett unikt projekt möts de två vitt skilda branscherna i en workshopserie för att utbyta erfarenheter och lära från varandra. Jämförs vården med …

Läs mer

Materialbrist inom vården

· 8 december 2020

Tillsammans med aktörer i nätverket startade Automation Region under våren 2020 produktion av skyddsutrustning för hälso- och sjukvården, som drabbades av materialbrist i pandemins inledningsfas. Automation Region tilldelades ett samverkansansvar för Region Västmanland, där uppdraget var att identifiera företag som …

Läs mer

Visual Lift

· 13 oktober 2020

Projektet syftar till att stärka industriella SME under Covid-19-krisen med hjälp av ny kompetens och teknik inom digital visualisering. Upplägg och arbetsprocesser utgår från flera visualiseringslabb, däribland Digicore-labbet hos RISE i Västerås.

Läs mer

Ett kompetenslyft för Sverige

· 18 juni 2020

Genom projektet som leds av Region Västmanland möjliggörs ett samarbete mellan nio industriföretag som syftar till att stärka deras kompetens i den digitala transformationen. Projektresultaten i form av kunskap och erfarenheter ska spridas regionalt och nationellt. I slutet av april …

Läs mer

FastLane 4 industry (FL4i)

· 17 juni 2020

Syftet med projektet är att samordna regionala stöd och insatser kring innovation, automatisering och digitalisering. Genom att dela kompetens, utvecklingsmiljöer och andra resurser mellan regionerna får företagen tillgång till bästa möjliga stöd för industriell transformation. Mer info finns på FL4is …

Läs mer

CompCor – Competitive Competence in Corona Times

· 17 juni 2020

Projektet ska stärka kompetensen och ställningen på arbetsmarknaden för 600 personer som arbetar inom tillverkande industri, framförallt med fokus på underleverantörer till fordonsindustrin. Målet är att dessa företag ska gå ur coronakrisen med tillgodosedda kompetensbehov.

Läs mer
Visa samtliga