Tidigare nyheter

Här kan du ta del av ledartexter, artiklar och notiser som har publicerats på Automation Regions webbplats.

Internationaliseringsarbete Triple I och iHubs Sweden

Internationaliseringsarbete Triple I och iHubs Sweden

· 13 juli 2022

Uppdraget syftar till en nationell kraftsamling för ökat deltagande i europeiska projekt för innovationsaktörer i Sverige. Projektet har två övergripande mål baserade på nationella strategier: 1) att utveckla arbetssätt nationella och internationella satsningar och resurser. 2) att utforska hur regionala …

Läs mer

Strukturella förutsättningar för nyttoskapande

· 8 december 2020

Erfarenhet visar att implementering av ny teknik ofta kräver organisatorisk förändring för att skapa värde. Projektet syftar till att öka förståelse för vad som påverkar implementering och värdeskapande av tekniska utvecklingsprojekt med inslag av exempelvis AI så att nyttoskapandet kan …

Läs mer

Forum för standardisering i digitaliserad industri

· 8 december 2020

Syftet med forumet är att samla aktörer från svensk industri i ett nätverk som kan förmedla praktiskt stöd i att förstå och navigera bland standarder för smart tillverkning. Målet är att öka svensk industris förmåga att exploatera de möjligheter som …

Läs mer

Robotlyftet

· 23 juni 2020

Projektet ska stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom öka beställarkompetensen och ge stöd kring investeringar i automationsteknik och robotar. Robotlyftet består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk.

Läs mer

DigiCore

· 18 juni 2020

Labbet DigiCORE är en fysisk och digital miljö som innehåller teknik, kompetenser och arbetssätt som en organisation kan tänkas behöva för att genomföra en holistisk och hållbar digital omställning. Labbet erbjuder allt från inspirationspaket och öppna workshops till skräddarsydda utbildningspaket …

Läs mer

Karakuri

· 18 juni 2020

Projektet utvecklade en metodik som gör det möjligt för produktionspersonal att enkelt konstruera och testa enkla lösningar till förbättring med hjälp av Internet-of-Things (IoT). I projekts slutfas blev det möjligt för industriell produktionspersonal att, utan någon förberedelse, på tre timmar; …

Läs mer

Programmet iHubs Sweden Capacity

· 18 juni 2020

Programmet iHubs Sweden Capacity vänder sig till processledare och innovationsledare. Det sträcker sig över åtta månader och omfattar totalt åtta utbildningsdagar som genomförs på IVA:s konferenscenter i Stockholm. De olika modulerna är utformade för att deltagarna ska bygga upp kunskap inom …

Läs mer

Enabling XR Creation in the Industry (Excited)

· 20 maj 2020

I genomförbarhetsstudien MAXAT efterfrågade industrin mer information kring möjligheterna med extended reality (XR) och en intern vision för XR saknades för att hantera interna och externa samarbeten på ett målinriktat sätt. I EXCITED har industrins intresse för XR omvandlats till …

Läs mer
Visa samtliga