Påverka standarder inom Industriell Automation

Notis · 2013-01-31

Bild

Industrin har idag många olika system, på alla nivåer från maskinstyrsystem till affärssystem, som inte är kompatibla. Detta försvårar datautbyte och systemintegration och hämmar viljan från industriföretagen att investera i nya automationslösningar – vilket i sin tur inverkar negativt på den tillverkande industrins produktivitet och konkurrenskraft. Det här vill vi inom Automation Region och SIS hjälpa till att ändra på! Därför skapar vi nu ett nytt nätverk där användare och leverantörer kan träffas för att tillsammans under trevliga och givande former vara med och påverka utvecklingen av framtidens automationslösningar.

Industriföretagen och akademin inom SIS kommitté TK279 för Industriell Automation har sedan länge efterfrågat denna samverkan med företagen som tillverkar och levererar produkter, lösningar och tjänster för industriell automation. Genom detta nya nätverk vill vi skapa en möjlighet för fackfolk i branschen att ta del av varandras erfarenheter, få ny kunskap och bygga de nätverk som behövs för att långsiktigt utforma framtidens automationslösningar och standarder. Och – inte minst – skapa nya affärsmöjligheter både för industriföretagen och deras leverantörer! Mer information kommer, men boka redan nu in den 19 mars! Mer information har gunnar.iggendal@automationregion.com.