Petra Edoff ny ordförande i FoI-gruppen

Notis · 2020-06-30

Ny ordförande för Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp är Petra Edoff, chef för enheten Användarcentrerad digitalisering på forskningsinstitutet RISE. Hon är även ansvarig för att koordinera den interna digitaliseringen inom RISE-koncernen, ett coachande och nätverkande uppdrag som handlar om att underlätta arbetet inom de tvärvetenskapliga projekt som Rise driver.

Varför tycker du att arbetet inom Automation Regions FoI-grupp är angeläget?

”Det är superspännande att det finns ett forum där vi har möjlighet att höja blicken för att stödja en automationsindustri som ligger i framkant. Där kan vi bereda frågor som gör det lite enklare för industrin att hålla uppe den snabba förändringstakt som vi upplever just nu.”

”Från RISE perspektiv så vill vi gärna samverka med små och medelstora företag och där är Automation Region och verksamheten inom FoI-gruppen mycket värdefull.”

Vilka frågor kopplade till forskning och innovation tycker du är mest intressanta och viktiga just nu?

”Jag upplever att det finns ett stort behov av att experimentera med alla nya teknologier som utvecklas. Samtidigt är det väldigt viktigt att länka teknikutvecklingen till verksamhetsbehov och långsiktiga strategier samt att fundera över hur ny teknik påverkar organisationen och dess medarbetare. Tillämpad forskning är alltid en balans mellan att sikta på framtiden och samtidigt vara förankrad i nuvarande utmaningar.”

Vad vill du bidra med som ordförande i gruppen?

”Jag kommer bidra med min kompetens inom systematisk innovationsledning och jag har också möjlighet att vara en länk till verksamheterna inom RISE, där vi har stor erfarenhet av att hjälpa industrin med alla möjliga typer av digitaliseringsinsatser. Det är ett mycket bra gäng med smarta och trevliga människor i FoI-gruppen, så det ska bli riktigt kul!”

Petra Edoff efterträder Anders Aabakken som har lett FoI-gruppens arbete sedan 2014. Vi tackar Anders Aabakken för hans stora engagemang och viktiga insatser för Automation Regions utveckling. Till vår stora glädje fortsätter han medverka i gruppens arbete framöver, trots att han alltså lämnar rollen som ordförande.