Pfizer storsatsar i Strängnäs

Ledare · Helena Thelin Site Lead, Pfizer Health AB · 2019-02-28

Helena Thelin, Site Lead, Pfizer Health AB. Foto: Brigitte Grenfeldt.

Pfizer investerar just nu 350 miljoner kronor med målet att fördubbla tillverkningstakten i anläggningen i Strängnäs. Bakgrunden till vår stora satsning i Mälardalen är att efterfrågan på våra produkter ökar. I ett vidare perspektiv handlar det om att vi kan visa att vi tillhör en stark region med många framstående automationsföretag och tillgång till rätt kompetens.

Pfizer Health AB i Strängnäs är Sveriges största bioteknikanläggning för produktion av läkemedelssubstanser och vacciner. Vi tillverkar fem aktiva substanser som ingår i tillväxthormon, tillväxthämmande hormon, medel mot blodpropp, ledgångsreumatism samt vaccin med export till hela världen. Automationsgraden i vår process är hög – tillverkningsparametrar för våra produkter ställs in automatiskt och produktionen sker i ett slutet system som rengörs mellan varje batch och kampanj.

Vår utbyggnad möjliggör bland annat minskade omställningstider mellan varje batch av en produkt. Arbetet med rördragning och installationer av nya pumpar, ventiler och vattentankar pågår för fullt parallellt med den vanliga verksamheten. Under sommaren stoppar vi produktionen för att färdigställa och testa all ny utrustning med målet att sedan starta med en i stort sett fördubblad kapacitet under hösten.

Inom multinationella bolag finns det alltid konkurrens mellan olika anläggningar när det till exempel handlar om var i världen en ny produkt ska tillverkas. Tillgång till kvalificerad personal – och även förmågan att attrahera och behålla duktiga medarbetare – är en viktig aspekt i denna positionering.

Vi arbetar hårt för att vara en attraktiv arbetsgivare för hela befolkningen. 2016 utsågs vår anläggning till Sveriges mest jämställda privata arbetsplats (enligt indexet Jämix). De nyckeltal där vi fick högst poäng var likvärdiga löner, jämn könsfördelning inom alla yrkesgrupper liksom jämn fördelning av uttagna föräldradagar mellan kvinnor och män.

När vi nu expanderar i Strängnäs blir nästa steg att börja titta på hur vi kan attrahera medarbetare med spetskompetens inom digitalisering, AI och automation. Vi digitaliserar vår verksamhet allt mer och vi behöver den yngre generationens kunskap och perspektiv. Samtidigt är åldersspridningen viktig för att vi ska kunna bygga upp dynamiska och innovativa team.

Life science är en kompetens- och teknikintensiv bransch och vi har gått in som medlemmar i Automation Region för att vara med och bidra till näringslivets utveckling. Genom att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar – inom såväl teknik som kompetensförsörjning och andra områden – kan vi hitta nya, smarta lösningar tillsammans med våra leverantörer och branschkollegor.

Under 2019 firar vår produktion här i Strängnäs 70 år. Sverige är ett litet land men vi har en framstående industri och en stark tradition av innovation och samarbete. Det gör att vi kan vara konkurrenskraftiga inom avancerad bioteknik, en sektor som är av stor vikt för Sveriges export – idag och i framtiden.

Helena Thelin
Site Lead, Pfizer Health AB