PiiA öppnar en ny utlysning

Notis · 2015-01-30

PiiA logotyp

PiiAs utlysning öppnar den 15 januari 2015 och stänger den 8 April 2015 kl 14.00. I denna utlysning inbjuds konsortier av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer att skicka in ansökan om bidrag till genomförande av innovativa, tillväxtdrivande och tillämpningsorienterade projekt.

I utlysningen finns det två olika typer av projekt att söka:

  • FUI-projekt på maximalt tre år där offentligt bidrag per projekt kan ges inom spannet 1,5 till 5 miljoner kronor
  • Kort projekt på max ett år där offentligt bidrag per projekt kan ges inom spannet 0,75 till 1,5 miljoner kronor.

Planerad budget för utlysningen är 40 miljoner kronor.

I ansökan ska den totala kostnaden för projektet framgå och beskrivas. Vinnovas bidrag kan maximalt uppgå till 50 % av projektets stödberättigande kostnaderna, industrins medfinansiering ska minst uppgå till samma nivå som Vinnovas bidrag.

De tidpunkter som gäller för utlysningen är:

  • Öppningsdatum: 15 januari 2015
  • Sista ansökningsdag: 8 april 2015 kl 14.00
  • Senaste datum för beslut: 3 juni 2015
  • Tidigaste datum för projektstart: 8 juni 2015

Läs mer om utlysningen på PiiAs hemsida