PiiA på ITF

Notis · 2014-02-06

ITF Automationsdagar genomfördes den 5-6 februari på Friends Arena i Solna, en konferens och utställning som genomförts årligen sedan slutet av 80-talet. ITF – Instrumenttekniska Föreningen – är en ideell branschförening med medlemmar inom process- och verkstadsindustri, universitet och högskolor, myndigheter och leverantörer.

I den välfyllda talarlistan deltog i år programchefen Anders OE Johansson (se bild) från satsningen PiiA (Processindustriell IT och Automation), där Automation Region är en av de grundande miljöerna. Anders OE berättade om programmets första utlysning och hur företag och akademi kan dra nytta av denna nationella kraftsamling inom det strategiska innovationsområdet. Även Hans Reich från Produktionslyftet föreläste och båda betonade vikten av automation som en avgörande faktor för svensk industris konkurrenskraft. Arrangemanget lockade 165 deltagare åhörare och ett 40-tal utställande företag och organisationer.