PiiA:s åttonde utlysning är öppen

Notis · 2017-04-28

PiiA:s åttonde utlysning är öppen mellan den 24 april och den 15 juni klockan 14:00. Vi söker projektförslag som är så kallade genomförbarhetsstudier och som kan pågå maximalt 6 månader.

Vad kan man söka för? Man kan söka finansiering för visionära genomförbarhetsstudier inom forskning, utveckling och innovation (FUI) inom ramverk för PiiA, med fokus på industriell digitalisering, som inkluderar framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. Beviljade studier förväntas skapa förutsättningar till initiering av större FUI-projekt som kännetecknas av att vara innovativa, tillväxtdrivande och tillämpningsorienterade.

Läs noggrant hela utlysningstexten på VINNOVA:s hemsida