Planer på kodstuga i Västerås – inspiratörer sökes

Notis · 2016-08-31

Kodstuga på gång i Västerås

Västerås stadsbibliotek och den ideella föreningen Kodcentrum diskuterar just nu möjligheten att starta en kodstuga på Bäckby bibliotek i Västerås. Kodstugor finns på flera orter i landet och ger barn i åldern 9-13 år möjlighet att lära sig programmering.

– Stadsbiblioteket vill uppmuntra barn till berättande och skapande i olika former och vi vill gärna erbjuda en miljö för att utveckla digitalt hantverk. För det här behöver vi vuxna som kan programmera och som kan hjälpa oss att sprida kunskap och inspirera barnen, säger Åsa Goos, avdelningschef på Västerås stadsbibliotek.

För mer information om hur du och ditt företag kan hjälpa till att inspirera nästa generations ingenjörer, kontakta Åsa Goos, asa.goos@vasteras.se, eller läs mer om kodstugorna på Kodcentrums hemsida, www.kodcentrum.se.