Poänggivande MDH-kurs: Systemiska angreppsätt för innovation

Notis · 2018-03-28

Den digitala omvandlingen innebär att samhället och företag satsar på teknisk innovation och utveckling av sina affärsmodeller. Under hösten ger Mälardalens högskola en kurs i systemisk innovationsteknik.

Kursen utvecklar deltagarnas förmåga att tänka holistiskt i komplexa och ”röriga” situationer. Det handlar om att ta hänsyn till kopplingen mellan delar i en problemsituation, förstå olika människors roller och samspel i innovationsarbetet.

Kursledare är Erik Lindhult, lektor i innovationsteknik på Mälardalens högskola, som tidigare bland annat har lett en workshop i affärsmodellering för Automation Regions medlemmar. Kursen genomförs i samarbete med System Studies Group vid Hull University i England, som är internationellt ledande inom systemiska arbetsmetoder.

Kursen ges på avancerad kandidatnivå, men innovations- och projekterfarenheter från industrin kan bedömas vara likvärdiga förkunskapskrav. Frågor besvaras av Erik Lindhult, erik.lindhult@mdh.se.

Välkommen att ansöka senast den 16 april