Polsk delegation med intresse för automation

Notis · 2016-03-31

Den polska delegationen besöker expectrum. Från vänster Jaceck Pilawa, Joanna Kuldo, Zbigniew Dynak, Ulrika Åberg, Marek Dyduch och Pawel Zimwcki.

Den 18 mars besöktes Västerås av representanter från regionkommunen i polska Nedre Schlesien. Besöket skedde i anslutning till invigningen av konstutställningen Time, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design i Polen, Landstinget Västmanland och Västmanlands läns museum.

Den polska delegationen träffade bland annat Automation Regions processledning för att diskutera möjligheter till utbyte och samarbete. Staden Wrocław i Nedre Schlesien är vänort till Västerås och i regionen finns flera viktiga slutkunder och företagskluster inom automation.

För mer information om det polska besöket, kontakta Ulrika Åberg, regional utvecklingsstrateg på Landstinget Västmanland, ulrika.aberg@ltv.se, eller Mikael Klintberg, mikael.klintberg@automationregion.com.