Positiv klusterutveckling i Automation Region

Artikel · 2013-03-28

Automation Regions femte årsmöte genomfördes den 8 mars på Automation Center i Västerås med ett 50-tal anmälda deltagare. Det bjöds på lunch och eftermiddagsfika, spännande nyheter kring klustrets utveckling samt föreläsningar från Blue Institute och Ostnor.

– Den internationella kvinnodagen till ära välkomnar vi till Automation Regions årsmöte, inledde processledare Helena Jerregård. Företagsklustret har en fortsatt god tillströmning av såväl nya medlemmar som partner och vi är glada över uppslutningen här idag.


Intresserade åhörare vid Automation Regions årsmöte i mars, ett evenemang som lockade ett 50-tal.

Därefter presenterade Helena i stora drag klusterutvecklingen under året. I maj 2012 etablerades SICS i Västerås vilket var glädjande i sig men som även alstrat projekt till Automation Region, den nationella kraftsamlingen PiA (Processindustriell Automation). PiA har en ansökan inne hos Vinnova som strategiskt innovationsområde och bedömningen är att vi har goda chanser att få igenom den!

Ett annat forskningsprojekt som blivit till tack vare Automation Region är Stream, där ett antal medlemsföretag, akademi och institut ingår. Från Tillväxtverkets har vi fått medel till AIR, Automation Innovation Region, till stöd för befintlig verksamhet förstärkt mot innovation och omvärld. Andra stödjande parter till klustret under året som bör nämnas är Mälardalens högskola, Västerås stad och Automation Regions ideella förening.


Blue Institutes föreläsare Örjan Larsson gav åhörarna en del att tänka på.

Förra året registrerade vi 85 pressklipp där Automation Region nämns, vi har arrangerat 14 frukostmöten, genomfört 25 möten inom arbetsgrupperna, arrangerat/medverkat vid 15 seminarier eller konferenser samt haft 6 styrelsemöten plus 1 internat. Vi deltog även i en delegationsresa till Kina arrangerad av Länsstyrelsen och våra arbetsgrupper inom kommunikation, affärsutveckling och kompetens utökades med en fjärde grupp: Innovationsgruppen (mer om den längre ner).

Automation Region har delat ut priset Automation Student för tredje året i rad. Prisutdelare denna gång var Fredrik Karlsson, redaktör för Ny Teknik Automation. Priset delades ut på mässan Scanautomatic i Göteborg, där vi även ställde ut i en samlingsmonter tillsammans med åtta olika medlemsföretag. Också på Manufacturing & Automation Expo (M.A.X) i Älvsjö ställde vi ut i en samlingsmonter tillsammans med åtta medlemsföretag. På M.A.X-mässan genomförde vi dessutom ett Automationsnäste ”live”, vilket var både uppskattat och välbesökt. Ett samarbete kring Automationsnästet har inletts med Ny Teknik Automation, som i varje nummer av året presenterar en frågeställning och panelens svar. AutomationExpo har genomförts i Uppsala, Västerås, Nyköping och Ludvika.

Andra aktiviteter att räkna upp är satsningen inom ARKEN (Automation Region Kompetens) som avslutas hösten 2013, samt utgivningen av barnboken ”Cax – den trettonde roboten” med målet att väcka barns teknikintresse. Vi har besökt rekryteringsmässor i Holland och Portugal för att visa vad regionen kan erbjuda och i somras arrangerade vi Hello World, sommarkursen för gymnasietjejer där vi ger dem tekniska utmaningar i form av verkliga uppdrag från olika företag. Hello World genomförs även i år, så de företag som vill engagera sig är välkomna att kontakta processledningen!

– En annan viktig sak som hände i slutet av året var att Automation Regions styrelseordförande Erik Oja flyttade till Shanghai, berättade Helena. Av förklarliga skäl kan Erik inte vara här idag, men vi skickar honom en hälsning och informationen att han nu är utsedd till hedersmedlem i Automation Region! Endast en person har tidigare utsetts till hedersmedlem, nämligen Magnus Månson.


Mats Westman från Ostnor med Automation Regions processledare Helena Jerregård.

Hur ser då satsningen ut under 2013? Det kommer att ske en del spännande förändringar i ledningen för Automation Region, vilket vi återkommer till. Vi har redan fått in fem nya medlemmar och företagsvärvningen växlas upp ytterligare, bland annat med en satsning mot användarföretag (där vi idag exempelvis har Mackmyra och Ica som medlemmar). Vi lanserar också Automation Summit, en konferens med minimässa den 5 6 september (se www.automationsummit.se) – all medlemsinput är välkommen då programmet inte är helt spikat än!

Efter Helena tog Örjan Larsson från Blue Institute över under rubriken ”Tredje vågens industriautomation – motor för industriell omvandling och tillväxt”. Örjan menade att den stora bilden handlar om resurser, vilket vi alla kan förhålla sig till – utbud och efterfrågan. Alla vet att det finns antal länder som växer så det knakar med Kina i ledning, men det finns fler. Samtidigt, på utbudssidan, ser vi en del problem som oljekriser, brist på exempelvis jordartsmetaller samt att vi vid produktionen av det vi behöver ofta orsakar miljö- och klimatproblem.

I ett tidsperspektiv blir detta ännu intressantare; råvarupriset (stål, spannmål, olja etcetera) har halverats under 1900-talet, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att världsekonomin ökat liksom efterfrågan. Hur har detta gått till? Jo, tack vare produktivitet! Varje dag har vi producerat lite effektivare. I början av 2000-talet inträffade dock ett trendbrott där hela 1900-talets prisnedgång utraderades Hur allvarligt är detta?

– Pessimisten menar att produktivitetsperioden är över, att vi måste lära oss att leva med mindre, berättade Örjan. Den positive menar att industriella innovationer kan lösa detta och i min värld om vad som kan leda till ökad produktivitet ligger industriell automation högt upp på listan.

Det talas om industriella revolutioner, att vi idag ser den tredje eller fjärde. Inom EU har kommissionen kraftsamlats kring ”den tredje industrirevolutionen; i Tyskland talar de om den fjärde, eller Industry 4.0, och satsar på att skapa en roadmap för detta de närmaste åren. Det finns dock många utmaningar.


Automation Regions biträdande processledare Karolina Winbo avslutade årsmötesprogrammet med en introduktion till Innovationsgruppens arbete.

– Branschen måste utveckla robusta lösningar för dataanalys och optimering av processer som är enklare att implementera, avslutade Örjan Larsson. Den behöver också attrahera nya kompetenser inom metodik och analys samt öka kunskapen om kundernas processer.

Därefter var det dags för Mats Westman från Ostnor AB i Mora. Alla känner till FM Mattsson och Mora Armatur som varumärken, men alla är inte lika bekanta med Ostnor, företaget som producerar de välkända produkterna. Mats själv har ett förflutet från Asea/ABB med erfarenheter han kunnat ta med sig till Mora. De har genomfört ett 4,5 år långt förbättringsarbete, bland annat tillsammans med den nationella satsningen Produktionslyftet, och ser idag tydliga effekter av sin Lean-satsning.

– Vi har tagit hem produktion från Kina som lades ut 2003, berättade Mats. Och det är inte på grund av att vi fått minskade volymer i Mora, utan för att vi blivit bättre!

Både Mats Westmans och Örjan Larssons presentationer finns att ladda ner från Automation Regions hemsida. Årsmötet avrundades sedan med en presentation av satsningen på en Innovationsgrupp; tyvärr kunde gruppen ordförande Tomas Lagerberg inte närvara, men Automation Regions t f styrelseordförande Anders Aabakken och biträdande processledare Karolina Winbo kunde initierat presentera gruppens arbete.

Det finns en övergripande strategi bakom Automation Regions arbetsgrupper, där vi fram till nu saknat en inom forskning och innovation. Nu har den skapats och samtidigt har ett samarbete med SICS etablerats, där vi nämnt projektet Stream med våra medlemsföretag Prevas, Bombardier och ABB – en satsning som drar mycket pengar till regionen och stärker företagens intresse att behålla forskning och utveckling i regionen.

– Vi ska inspirera och korskoppla, erbjuda aktuella och intressanta seminarier samt visa på finansieringsmöjligheter, berättade Karolina. Vi kommer också att arbeta med Mälardalen Open, en regional variant av Open Innovation. Den 18 april genomförs en första workshop för formulering av problemställningar; ABB och Bombardier är redan med – anmäl er genom att kontakta processledningen!

De medlemsföretag som är intresserade av att vara representerade i Innovationsgruppen är mer än välkomna delta. Kontakta gruppens ordförande tomas.lagerberg@se.abb.com eller stäm av med processledningen.

Årsmötet avslutades sedvanligt med mingel och många spontana diskussioner bland deltagarna. Vi framhåller alltid att Automation Region är våra medlemmar och med tanke på det engagemang och den inspiration vi ser på våra möten har klustret en mycket ljus framtid!