Positiva resultat från Robotlyftet

Notis · 2022-03-31

Robotlyftet initierades av Regeringen för att stödja automatisering och robotisering inom små och medelstora industriföretag. Programmet startade 2019 och avslutades i december 2021. En oberoende utvärdering visar att Robotlyftet har gett god effekt och bidragit till att öka företagens investeringar i automation och robotisering.

Martin Hedman, IUC Sverige AB, har varit projektledare för Robotlyftet.

– Gemensamt för de deltagande företagen är att de lyfter fram värdet av en kompletterande diskussion med en oberoende part, säger Martin Hedman på IUC Sverige som är projektledare för Robotlyftet. Så även om programmet omfattar ekonomiska stöd och andra insatser så tror jag att det viktigaste bidraget har varit att vi har kunnat öka företagens trygghet inför de strategiskt svåra val som de står inför.

Finansieringen av Robotlyftet har hanterats av Tillväxtverket som har upphandlat utföraren IUC Sverige AB. De har genomfört programmet i samverkan med det regionala IUC-nätverket, Automation Region, Robotdalen, Rise IVF och Swira. I en oberoende utvärdering av insatsen lyfter konsultföretaget Ramböll bland annat fram följande resultat:

  • 2 500 företag har på olika sätt kontaktats och involverats i programmet
  • 511 företag har genomfört förutsättningsstudier
  • 214 företag har beviljats automationscheck
  • 80 procent av företagen har eller kommer att ha investerat i automation inom ett år
  • 97 procent av företagen uppger att de har fått den kunskapsökning som de hade hoppats på

Andra positiva effekter är ökad samverkan mellan aktörerna i stödsystemet samt att integratörerna har fått en bättre förståelse för små och medelstora företag som kundgrupp.

– Modellen för Robotlyftet kan stå som förebild för kommande satsningar som omfattar utveckling inom exempelvis produktion, kompetens, marknad och digitalisering, säger Martin Hedman. Det krävs ett brett angreppssätt för att vi ska kunna utveckla landets cirka 5 000 tillverkande små och medelstora företag.

Ta del av sammanfattningen av Rambölls slutrapport (pdf) →
Kontakta Martin Hedman för mer information →