Postdoktortjänster för industrins digitalisering

Notis · 2019-12-18

Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation, PiiA, startar ett nytt postdoktorprogram inom ramen för PiiA Research. Företag kan ansöka om finansiering för att anställa en forskare. Postdoktor är en temporär forskningstjänst efter disputationen där forskaren bedriver forskning hos ett företag och bygger företagsnära kunskap. Satsningen är ett steg i att stärka svensk processindustri och bygga upp ett större kunskapsnätverk inom PiiA.

– Vi arbetar strategiskt med processindustrins utveckling och kompetensförsörjning och satsningen är en del i det, säger Peter Wallin, programchef för PiiA. För att Sverige ska vara fortsatt ledande i arbetet för en resurseffektiv och attraktiv industri krävs samverkan mellan akademi och företag. Genom våra postdoktorer kommer forskningsresultat snabbt till nytta hos företagen.

Satsningen drivs av PiiA och samverkanscentrum Process IT Innovations vid Luleå tekniska universitet, där Thomas Gustafsson är professor och vetenskaplig ledare för postdoktorprogrammet.

– Vi har sett ett stort intresse från både studenter och industrin till stärkta samarbeten, säger Thomas Gustafsson. Dessa möjligheter till fortsatta studier efter disputationen ger en djupare förståelse för industrins behov och framtida inriktning. Samtidigt får industrin lättare ta del av de senaste forskningsrönen och nya lösningar.

Sista ansökningsdatum för att söka finansiering för en postdoktortjänst inom ramen för PiiA Research är den 13 januari.

Läs mer om programmet och ansökningsförfarandet →