Premiär för Automation Expo i Örebro

Notis · 2011-11-30

Med 15 utställande företag och ett 100-tal besökare samt mycket uppskattande enkätutvärdering var Automation Regions första Expo i Örebro ett uppskattat inslag i vår långsiktiga satsning i den västra regionen.

Nytt för denna gång var utställarpresentationerna, något alla tyckte var en bra och något vi kommer att fortsätta med. Utställarenkäten visar att ungefär 1/3 fick affärer och 2/3 nya kundkontakter. De flesta nya kontakter skapas mellan utställarna; med Automation Region som ett företagskluster är just nätverkandet väldigt viktigt. Hela 90 % svarade denna gång att de hade knutit nya kontakter. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Atlas Copco i deras ljusgård på Klerkgatan 21. På bilden ses Jörgen Appelgren, R&D Manager Automation på Atlas Copco, inledningstala. Mer information har affärsgruppens gruppledare christer.gerdtman@motioncontrol.se.