Premiär för Automationsnästet

Automationsnästet · 2011-06-27

Automationsnästet är vår senaste ansträngning för att synliggöra automation. Företag kan skicka in frågeställningar som de vill bolla med en expertpanel inom automation. Vid senaste Automation Expo hade fyra av de inskickade bidragen valts ut till själva showen där moderatorn och teknikjournalisten Karin Adelsköld styrde diskussionen. Panelen bidrar till att öppna ögonen för lösningar på saker som företagen grubblat på. Expertpanelen består av kunniga personer inom området som sedan väljer ut ett företag som ”vinner” en delfinansierad förstudie.

Inspirationen kommer från TV-programmet Draknästet, men företaget vinner alltså inte engagemang från en riskkapitalist utan får hjälp med en automationslösning. Idén har kläckts av Automation Regions affärsutvecklingsgrupp och tanken är att genomföra nästa arrangemang vid Tekniska Mässan i höst. Fördelen med arrangemanget är att vi slår två flugor i en smäll; det ger nytta till företagen samtidigt som vi visar upp vad automation är för allmänheten. Från vänster i bilden ses automationspanelen med Magnus Fagrell (LP Innovation), Ingemar Reyier (Robotdalen), Bernt Henriksen (Prevas) och Fredrik Modigh (Motion Control). Till höger sitter frågeställaren till Automationsnästet, P-O Andersson från AQ Plast. På andra bilden syns även Karin Adelsköld.