Prestigeordrar visar bredden inom automation

Artikel · 2009-04-28

För några månader sedan fick Prevas en viktig order av ABB. Ordern innebär att de ska införa CAN-funktionalitet i styrelektroniken till ABBs produkt Torductor®-S. CAN står för Controller Area Network och är en nätverksstandard utvecklad för fordonsindustrin av Bosch och det nätverk som möjliggör kommunikation mellan olika datanoder i dagens moderna fordon. Idag används Torductor®-S bland annat inom Formel Ett för att mäta vridmoment i realtid i motor och växellåda – ett lysande exempel både över ABBs breda verksamhetsspann och bredden inom automation.


Prevas har vidareutvecklat styrelektroniken i ABBs produkt Torductor®-S som används inom Formel Ett.

Prevas etablerades 1985 och är idag ledande i Norden inom inbyggda system och industriell IT. Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och industrisystem, och de är huvudleverantör och innovativ utvecklingspartner till flera ledande företag i Sverige.

ABBs produkt Torductor®-S gör det möjligt att i realtid mäta vridmoment i motor och växellåda. Mätresultatet används till att finjustera motorinställningar, växla effektivare och mäta slitage i växellådan. Effekten blir även att skadlig miljöpåverkan minskas och livslängden på motor och växellåda ökar.

Ordern till Prevas innebär också en vidareutveckling av produkten för att förbättra temperaturtåligheten i styrelektroniken. Sammantaget möjliggör projektet en flexiblare placering av elektroniken i motorutrymmen samt bättre integration med bilens övriga system. ABBs mål är att även kunna använda Torductor®-S i fordon som till exempel lastbilar och personbilar. Produkten kan därför i förlängningen komma att användas över hela världen och bidra starkt till att minimera miljöpåverkan från fordon.

– ABB är en viktig kund för oss och det är stimulerande att se vårt framgångsrika samarbete utvecklas. Vår strävan är att utveckla produkter som bidrar till våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet, säger Anders Malmby, chef Produktutveckling Sverige inom Prevas.


Kompan har i samarbete med Prevas hittat formeln för framtidens interaktiva lekplats.

Ett annat exempel på annorlunda uppdrag är den intelligenta lekplatsen Icon från företaget Kompan. Efter flera års intensivt och innovativt samarbete med Prevas har de hittat formeln för framtidens lekplats. Barnen jagar ett ljud eller en färg i tävlan med varandra, en tävlan mot produkten. Utmaningen går på tid, strategi och prestation, som samtidigt stärker motorik och färdigheter.
– Den stora utmaningen var att utveckla lösningar som inte var för komplexa och som inte krävde en stor IT-examen för att sköta, säger Prevas VD Mats Lundberg. Sen var det givetvis väldigt viktigt att ta hänsyn till väder, vind och solljus eftersom Prevas inbyggda teknologi i detta fall ska användas utomhus.

Prevas satsning inom MES och automation har även slagit mycket väl ut. Prevas har exempelvis fått order från det finska stålföretaget Rautaruukki Oy. Det finska företaget har förnyat sitt ugnsstyrsystem samtidigt som värmningsugnarna på Rautaruukki-fabriken uppgraderades. Uppvärmning av stål är en extremt energiintensiv process. En effektiv styrning av värmningsugnen kräver därför en optimering av produktiviteten, kvaliteten och energiförbrukningen. Genom arbetet med industriorganisationen Jernkontoret och Metallurgical Research Institute AB har Prevas utvecklat mjukvaran FOCS-RF, som är gjort för att sköta denna optimering. Samtidigt som produktiviteten och kvaliteten upprätthålls, kan systemet uppnå energibesparingar på mellan 5 och 10 procent.

Många av Prevas kunderna är världsledande inom sina respektive branscher och återfinns inom allt från traditionell industri till mer annorlunda områden som Life Science, Energi, Telekom, Försvar, Fordon, Livsmedelsindustrin och … Formel Ett! Idag byggs alltmer kommunikation och intelligens in i produkter och inbyggda system finns i såväl konsumentprodukter som avancerade medicintekniska produkter. Prevas har utvecklat över 2000 framgångsrika produkter och 1000 lösningar som bidragit till att ett flertal av våra kunder är världsledande inom sina områden.