Prevas och ABB inleder nytt samarbete

Notis · 2010-12-20

I en gemensam satsning kommer Prevas och ABB att marknadsföra och sälja optimeringssystem för styrning av ugnar, FOCS (Furnace Optimization Control System). FOCS används idag för avancerad styrning av omvärmningsugnar, ett område där både Prevas och ABB har en lång historik med leveranser av många system till kunder i Norden och internationellt. Avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning.

− Vi är mycket glada över att ha tecknat samarbetsavtal med ABB och ser att vår gemensamma satsning öppnar dörrar till nya marknader, säger Christer Ramebäck, affärsområdeschef Industrisystem på Prevas.

Prevas har under sin 25-åriga historia levererat kunnande och kompetens till sina kunder och har ofta ett finger med i spelet där det ska sparas energi. Prevas produkt FOCS har hjälpt stålindustrin att sänka energiförbrukningen med 5 till 20% i de ugnar där systemet installerats. Förutom minskad energiförbrukning ser systemet till att öka produktiviteten genom intelligent taktstyrning av ugnarna tillsammans med övriga delar i processen. Produktivitetsökningar med upp till 28% har realiserats. Mer information har Christer Ramebäck (se bild) på 031-725 18 88 eller christer.rameback@prevas.se.