Prevas och Outokumpu i strategiskt partnerskap

Notis · 2012-12-19

Automation Regions medlemsföretag Prevas tecknar ett strategiskt partnerskap med Outokumpu i Avesta med fokus på att kontinuerligt energioptimera ugnsdriften i Outokumpus produktion. I takt med stigande energikostnader ökar även företagens behov av att hitta energioptimerande lösningar i sin produktion.

Att framställa stålprodukter är mycket energikrävande, där material värms och kyls i flera omgångar för att uppnå önskade egenskaper. Effektivt utnyttjande av ugnar kräver optimering av produktivitet, kvalitet och energiförbrukning. För att säkra och effektivisera sin produktion i Avesta har Outokumpu tillsammans med Prevas definierat ett antal gemensamma mål för partnerskapet, bland annat att parterna tillsammans ska verka för att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp i ugnsdriften med tre procent under det kommande året. Läs mer på www.prevas.se.