Prevas satsar på Automation Summit

Notis · 2015-04-30

Bernt Henriksen, Regional Manager på Prevas AB

Automation Regions medlemsföretag Prevas AB engagerar sig som silversponsor på Automation Summit, som genomförs för andra gången den 3-4 september 2015. För Prevas är samarbete och kunskapsdelning viktiga frågor.

– Den allt snabbare innovationstakten, med Industri 4.0, Internet of Things och molnlösningar, har fött nya kundbehov och nya möjligheter även för industrin. För att möta dessa utmaningar är vi övertygade om att företag behöver samarbeta. Automation Summit är en viktig arena där vi vill synas och träffa andra för att utbyta erfarenheter, säger Bernt Henriksen, Regional Manager på Prevas AB.

Intresset för den andra upplagan av Automation Summit är stort och utställningen är redan så gott som fulltecknad. Det finns dock andra sätt för företag och organisationer att medverka, till exempel genom sponsring.

Mer information finns på Automation Summits hemsida