Prevas utvecklar vågkraftsteknik

Notis · 2012-02-29

Prevas hjälper Ocean Harvesting Technologies AB att vidareutveckla sin vågkraftsteknik. De har levererat ett styrsystem som har driftsatts i en testrigg under 2011 för att sedan användas i en prototyp med riktiga havstester.

Ocean Harvesting Technologies utvecklar en patenterad vågkraftsteknik med goda förutsättningar för kostnadseffektiv utvinning av energi. När hjälp behövdes för att skapa ett kontrollsystem för ett vågkraftsverk vände de sig till Prevas. Läs mer på www.prevas.se.