ProcessIT-dagen 2012

Notis · 2012-02-29

Onsdag den 14 mars arrangeras ProcessIT-dagen vid Piteå havsbad i Piteå. ProcessIT-dagen samlar företag, forskare och finansiärer för att informera om intressanta satsningar och initiativ inom automations- och processindustrin.

Dagen syftar också till att knyta viktiga kontakter mellan akademi, industri och andra intressenter för att samlas runt utmanande och nya forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt. Under dagen medverkar bland andra Automation Regions biträdande processledare Karolina Winbo. Anmäl dig senast den 7 mars på www.processitinnovations.se.