Produktionsklustrens årliga konferens den 17-18 maj

Notis · 2017-03-29

Svensk fordonsindustri har för att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem och förse marknaden med framtidens innovativa produkter initierat en struktur för samordning av forskning och utveckling – The Swedish Manufacturing R&D Clusters.

På årets klusterkonferens Mötesplats för produktionsteknik i Sverige får du ett gyllene tillfälle att träffa kollegor från andra industriföretag, ta del av det senaste inom produktionsforskning och få direkt information om framtida satsningar inom området.

Mer information och anmälan