Produktionsklustrens konferens 24-26 maj

Notis · 2011-05-31

Närmare 300 personer kom till årets klusterkonferens i Katrineholm som presenterade industriella framgångar, nya forskningsresultat och hur vi möter framtidens utmaningar för effektiv produktion och automation. Programmet bestod av 96 presentationer i 4 parallella spår per dag. Automation Region medverkade som sessionsledare i spåret ”Automation och Styrsystem” där också Johan Ydeskog från medlemsföretaget Rockwell Automation talade på temat ”Vad är Functional Safety?” En intressant dragning om hur flera nya standarder som utvecklats inom området funktionssäkerhet påverkar nya maskinsäkerhetsstandarder hos tillverkningsföretagen.

Konferensen arrangeras av produktionsklustren tillsammans med ledande svenska FoU-organisationer. Klustret för komponentillverkning är sammanhållande och huvudarrangörer är fordonsindustrin i Sverige i samverkan med VINNOVA, Chalmers, KTH, FFI och Swerea AB. Konferensens långsiktiga vision är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter.

Både visionen och inriktningen att lyfta fram ny kunskap baserad på den senaste forskningen och utvecklingen rimmar väl med Automation Regions fokus. Vi jobbar gärna vidare tillsammans med arrangörerna för klusterkonferensen för att bygga nätverk och sprida värdefull information som leder till högre automationsgrad och snabbare, billigare och bättre produktion i Sverige.