Produktionskonferens den 30 november

Notis · 2016-10-31

MITC logotyp

Välkommen till en konferens inom produktions- och produktutveckling, arrangerad av Mälardalen Industrial Technical Center (MITC) och Automation Region. "Införande av nytt i produktionssystemet" är temat och vi ser fram emot en dag med möjlighet till givande kunskapsutbyte inom digitalisering, industrialisering och nya material i produktionsprocesser.

Mer information och anmälan »