”Produktionslyftet – inspirerande årsbarn & Perfect Match”

Notis · 2013-05-31

Inom svenska företag finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Detta är något den nationella satsningen Produktionslyftet arbetar med, där de tillämpar principer som bygger på Lean men med utgångspunkt i företagens egna styrkor och värderingar. I Produktionslyftet senaste nyhetsbrev har processledare Helena Jerregård skrivit ledaren – läs den och mer om Produktionslyftet på www.produktionslyftet.se.