Projekt för 20 miljoner beviljade i PiiA-utlysning

Notis · 2014-11-28

PiiA logotyp

PiiAs andra utlysning för förstudieprojekt inom strategisk utveckling har lett till att 26 projekt har beviljats finansiering. Den totala projektvolymen för projekten passerar 20 miljoner kronor, där drygt 11,5 utgörs av offentlig finansiering via VINNOVAs, Energimyndighetens och Formas satsning i strategiska innovationsprogram. Resterande finansieras av deltagande industrier.

Läs pressmeddelandet från PiiA