Projekt Arbetsmarknadskunskap

Notis · 2011-12-21

Som ett resultat från arbetet i Automation Regions kompetensgrupp har projektet Arbetsmarknadskunskap startat i regi av Jobba i Västerås.

– Att redan tidigt skapa rätt förutsättningar för att våra barn och unga hittar vägarna fram till branscher där det finns jobb, är en av samhällets viktigaste frågor, säger Björn Nordén på Jobba i Västerås. Vi upplever att vi har träffat mitt i prick med projektet.

Flera offentliga och privata aktörer är med i satsningen och målet är att nå ut till 28000 elever mellan 10-19 år och deras 40000 föräldrar. Syftet är att berätta om framtidens jobb i olika branscher. Med projektet vill vi skapa större möjligheter i arbetslivet och visa vägen till jobben du inte visste fanns och vad som krävs för att få dem. Mer information finns på hemsidan www.arbetsmarknadskunskap.se.