Projekt Cloudia – Mälarenergi flyttar produktionsdata och analys till molnet

Artikel · 2024-04-26

Alla produktionsanläggningar, oavsett om de producerar prylar eller värme, blir förr eller senare daterade. System och funktioner måste uppdateras för att hänga med i teknik- och samhällsutvecklingen. I projektet Cloudia har två av Automation Regions medlemmar – Mälarenergi och Sigholm – samarbetat för att skapa ett säkert molnbaserat system för insamling, analys och visualisering av produktionsdata.

Kraftvärmeverk i skymningen.
Västerås kraftvärmeverk, Mälarenergi. Foto: Pia Norlander.

– Vi började med att se över behov och förvaltning för att hitta en passande metod att ta oss an arbetet, säger Marcus Andersson, managementkonsult inom it på Sigholm. Vi ville transformera det befintliga, lokala systemet till en uppkopplad molnbaserad lösning. Samtidigt fick inte kunskapen från organisationen gå förlorad i övergången utan tas tillvara och bli en del i det nya systemet.

Fjärrvärme sedan 50-talet

Porträttfoto, man
Marcus Andersson, management­konsult på Sigholm. Foto: Henrik Mill.

Redan 1954 försörjdes hela Västerås stadskärna med fjärrvärme. Utbyggnaden av nätet har fortsatt och idag värms 98 procent av tätorten med fjärrvärme. Det kommunala bolaget Mäla renergi byggde sitt första kraftvärmeverk i början av 60-talet – and still going strong – tack vare utveckling, utbyggnad och framtidsanda.

Mälarenergis tidigare system hämtade data från värmeproduktionen och matade ut excelfiler. Användarna hade svårt att tyda underlagen och hitta korrelationer. Möjligheten att spåra aktivitet bakåt var svår, det gick inte att se vem som gjort ändringar och när. Mälarenergi ville ha ett modernt system med analys, spårbarhet, visualisering och bättre överblick. En del av kravställningen var möjligheten att zooma in på specifika delar – exempelvis alla pumpar.

– Mälarenergi insåg att de behövde vara bättre rustade för att kunna möta dagens och morgondagens snabbrörliga marknad, säger Marcus Andersson. Möjligheten att förutspå kundernas behov och överföra data till samarbetspartner och leverantörer på ett säkert sätt var viktigt. Det var också önskvärt att skapa en plattform med ett enkelt och tydligt användargränssnitt som kunde användas av hela organisationen.

Hellre säker i molnet än utsatt på marken

Svaret blev en anpassad molnlösning byggd i Microsoft Azure, som möter organisationens behov och dessutom är skalbar för framtiden. Att hantera data i molnet är inte alltid ett självklart val, men i det här fallet var det den enda tänkbara vägen. Att bibehålla en hög säkerhet på egen hårdvara på egna servrar hade blivit en allt större utmaning. En viktig del i arbetet var att göra en informationsklassning för att kartlägga risker och planera åtgärder vid avbrott eller attacker.

Skärmbilder från Mälarenergis nya produktionssystem.

– Det är svårt att förbättra verksamheten utifrån data på egna servrar med enbart interna resurser, säger Marcus Andersson. Med data i molnet så finns det en hel värld av verktyg att tillgå, färdiga att använda. Det är allt från AI-prognoser till digitala tvillingar som kan användas för att förbättra och effektivisera värmeproduktionen.

Nu är systemet satt i drift och har körts en period. Data samlas in i realtid och går att följa över tid. Det som tidigare tog timmar och kanske dagar att upptäcka och justera hanteras nu snabbt och enkelt. Gränssnittet är användarvänligt och visuellt vilket gör att operatörerna får en tydlig överblick och samtidigt har möjlighet att ta ut detaljer för närmare granskning.

– Det nya systemet har öppnat upp för nya arbetssätt med avancerad dataanalys, säger Marcus Andersson. Det går att få ut rätt data, vid rätt tillfälle och i rätt format. Det ger beslutsunderlag och erbjuder en miljö där det är enkelt att testa, förbättra och felsöka.

Mer om Sigholm hittar du här →