Projekt

Här presenterar vi de forsknings- och utvecklingsprojekt som Automation Region driver. Projekten är taggade med de globala mål som vi anser att de bidrar till. Välkommen att kontakta respektive kontaktperson om du vill veta mer eller om du är intresserad av att medverka i vårt arbete.

Pågående

AI-nod Silicon Valley

Parter: iHubs IndTech Mälardalens universitet
Projekttid: 1 juli 2023 till 31 maj 2026
Ansvarig Automation Region: Minna Sandberg

Projektet ska etablera en nationell AI-nod med syfte att främja samarbeten mellan svenska och Silicon Valley-baserade aktörer inom AI. AI-noden ska också agera katalysator genom att öka antalet internationella samarbeten för svensk industri, startups och forskare inom tillämpad AI genom att bygga ett starkt nätverk av aktörer i Silicon Valley. Vidare ska projektet sprida kunskap och skapa goda nätverksmöjligheter över gränserna. Projektet finansieras av Vinnova.

Pågående

Vinnväxt

Parter: Mälardalens universitet Region Västmanland Västerås stad
Projekttid: 16 april 2016 till 31 december 2025
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

I vinnväxt-projektet arbetar vi för att stärka svensk industri genom automation, digitalisering och innovation. Det gör vi bland annat genom kunskapsöverförande initiativ som seminarium, föreläsningar och nätverksträffar. I uppdraget ingår det att verka regionalt, nationellt och internationellt för att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig industri. 

Pågående

Robotkraft 5.0

Parter: IUC MITC Robotdalen
Projekttid: 1 maj 2023 till 1 maj 2025
Ansvarig Automation Region: Peter Barkenskiöld

Projektet riktar sig till små- och medelstora företag i Västmanland, Sörmland och Örebro Län som vill öka sin effektivitet med hjälp av flexibel robotbaserad automation. Medverkande företag erbjuds en förstudie med ett förslag på koncept i form av simulering eller en fysiskt demonstrator.

Pågående

Sireus

Parter: Chalmers tekniska högskola House of Sweden Jönköping University Karolinska institutet KTH Kungliga Tekniska högskolan Linköpings universitet Linnéuniversitetet Luleå tekniska universitet Lunds tekniska högskola Mälardalens universitet Mittuniversitetet Stockholms universitet Uppsala universitet
Projekttid: 7 juni 2022 till 31 december 2024
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

SIREUS, a three-year collaboration between The Swedish American Chambers of Commerce (SACC-USA) and 13 Swedish universities, focuses on knowledge exchange in innovation, science, and entrepreneurship, as well as talent mobility for students and researchers between Sweden and the U.S. Read more: https://www.sireus.org.

Pågående

Visual Lift

Parter: Linköpings universitet Norrköping Science Park Region Örebro Region Östergötland Region Sörmland Region Västmanland
Projekttid: 1 oktober 2020 till 31 december 2023
Ansvarig Automation Region: Peter Barkenskiöld

Projektet syftar till att stärka industriella SME under Covid-19-krisen med hjälp av ny kompetens och teknik inom digital visualisering. Upplägg och arbetsprocesser utgår från flera visualiseringslabb, däribland Digicore-labbet hos RISE i Västerås.

Avslutat

Mikrofabriker – cirkulär design inom textil- och modesektorn

Parter: Smart Textiles
Projekttid: 1 mars 2020 till 30 juni 2023
Ansvarig Automation Region: Elin Glimberg

Projekt för att utveckla lokal, flexibel och hållbar textilproduktion med hjälp av automation och digitalisering. Aktörer från textilsektorn samverkar med automationsföretag och utvecklar koncept som till exempel mikrofabriker − små, flexibla produktionsenheter med hög automationsgrad.

Avslutat

Swedish IndTech – insats Silicon Valley

Parter: PiiA
Projekttid: 15 november 2021 till 15 maj 2023
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Målet med projektet är att skapa en mer hållbar cirkulär svensk industri genom att påskynda digitaliseringsprocessen för att skapa möjligheter till samarbeten och strategiska partnerskap med ledande teknikföretag i Norden och i Silicon Valley. Projektet ämnar t.ex att utveckla en arbetsmetod och infrastruktur för detta med utgångspunkt i att Sverige i samverkan med de nordiska grannländerna redan etablerat samarbete med innovationsmiljöer med relevanta nätverk i Silicon Valley. Projektet kommer att involvera företag från både USA och Sverige samt de övriga nordiska länderna.

Talanger, till och för Sverige
Avslutat

Talangattraktion i en branschöverskridande global kontext

Parter: Business Sweden Lindholmen Science Park AB
Projekttid: 20 april 2022 till 18 april 2023
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Projektets ska få fler internationella startupföretag att söka sig till de svenska innovationsmiljöer och därmed deltar i projektet. Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att kunna visa på ett starkare ”Sverige-erbjudande” i internationell kontext vad gäller kompetensförsörjning och investeringsfrämjande. För att adressera rådande kompetensbrist i Sverige kommer ett antal utvalda aktiviteter planeras och genomföras med syfte att attrahera samt bibehålla innovativa och talangfulla startupföretag i Sverige.

Avslutat

FastLane 4 industry (FL4i)

Parter: Alfred Nobel Science Park IMA – Innovative Materials Arena MITC Region Örebro Region Östergötland Region Sörmland Region Västmanland STUNS Life Science
Projekttid: 1 oktober 2020 till 31 mars 2023
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Syftet med projektet är att samordna regionala stöd och insatser kring innovation, automatisering och digitalisering. Genom att dela kompetens, utvecklingsmiljöer och andra resurser mellan regionerna får företagen tillgång till bästa möjliga stöd för industriell transformation. Mer info finns på FL4is hemsida.

 

Avslutat

DigiCore

Parter: RISE
Projekttid: 2 november 2018 till 31 december 2022
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Labbet DigiCORE är en fysisk och digital miljö som innehåller teknik, kompetenser och arbetssätt som en organisation kan tänkas behöva för att genomföra en holistisk och hållbar digital omställning. Labbet erbjuder allt från inspirationspaket och öppna workshops till skräddarsydda utbildningspaket och projektsamarbeten.

Avslutat

Swedish IndTech Alliance

Parter: Business Sweden Kung. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA PiiA
Projekttid: 15 december 2020 till 31 december 2022
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Projektet syftar till att samordna och planera aktiviteter riktade mot en internationell marknad för att stärka och marknadsföra Swedish IndTech. Upplägg och arbetsprocesser utgår ifrån regelbundna möten och gemensamma initiativ mellan Automation Region, PiiA, IVA Smart Industry, Business Sweden och Vinnova.

Avslutat

International Innovation Initiative – Electrification and Automation (pilot)

Parter: Electrification Hub
Projekttid: 20 december 2021 till 31 december 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektet syftar till att utveckla arbetssätt för internationalisering kopplat till smart specialisering och svenska styrkeområden inom energi, elektrifiering, och elektromobilitet och Smart industri, automation och IndTech. Vidare ska projektet skapa förutsättningar för affärsutveckling internationellt genom insatser för att identifiera affärer i vilka svenska företag kan delta samt genom omvärldsanalyser/- synteser som visar på viktiga utvecklingsområden.

Internationaliseringsarbete Triple I och iHubs Sweden
Avslutat

Internationaliseringsarbete Triple I och iHubs Sweden

Parter: Compare Future Position X Högskolan i Borås Paper Province RISE Science Park i Umeå
Projekttid: 1 maj 2022 till 31 december 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Uppdraget syftar till en nationell kraftsamling för ökat deltagande i europeiska projekt för innovationsaktörer i Sverige. Projektet har två övergripande mål baserade på nationella strategier: 1) att utveckla arbetssätt nationella och internationella satsningar och resurser. 2) att utforska hur regionala innovationsmiljöer tillsammans kan utveckla och stärka förmågor att leda missionsdrivna processer. Projektet kommer att skapa ett lärande för hur verktyg och metoder kan samskapas och spridas mellan regional och nationell nivå. Genom att använda organisationer med god erfarenhet av ledarskap i ”organisatoriska mellanrum” kan projektet bidra med viktiga lärdomar i framtidens innovationssystem.

Innovation & tillväxt är grunden för att svenskt näringsliv ska vara konkurrenskraftigt. ->

Avslutat

Kapacitetsplanering

Parter: ABB Alstom Region Sörmland Region Västmanland Volvo
Projekttid: 1 oktober 2022 till 23 december 2022
Ansvarig Automation Region: Elin Asplund

Med kompetensbrist och ett stort rekryteringsbehov har kapacitetsplanering inom både vården och industrin blivit alltmer avgörande. I ett unikt projekt möts de två vitt skilda branscherna i en workshopserie för att utbyta erfarenheter och lära från varandra.

Jämförs vården med industrin är det mycket som skiljer – framför allt det faktum att det handlar om liv. Dessutom förekommer andra typer av beslutsprocesser i en politiskt styrd organisation och till det adderar vi den etiska stressen att prioritera mellan patienter med en stor variation av förutsättningar och därmed behov.

Läs mer

Avslutat

CompCor – Competitive Competence in Corona Times

Parter: Alfred Nobel Science Park MITC Region Örebro Region Sörmland Region Västmanland
Projekttid: 1 juni 2020 till 30 november 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektet ska stärka kompetensen och ställningen på arbetsmarknaden för 600 personer som arbetar inom tillverkande industri, framförallt med fokus på underleverantörer till fordonsindustrin. Målet är att dessa företag ska gå ur coronakrisen med tillgodosedda kompetensbehov.

Avslutat

iHubs Sweden 2020+

Parter: dizparc Umeå AB Kung. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA Mälardalens universitet PBI Research Institute SFF Smart Textiles Umeå universitet
Projekttid: 1 september 2020 till 31 augusti 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektet har genom nätverkande och kommunikation bidragit till utökat samverkan mellan innovationsmiljöer och andra nationella aktörer genom t.ex. en utökad styrgrupp för iHubs samt iHubs nationella processledarnätverk, vilket har förstärkts genom månatliga digitala träffar för nätverkande, samverkan, idégenerering och kunskapsspridning. Till följd av projektet har nya projekt tillkommit, t ex Industrimötet Sverige, där Automation Region samverkat med Digital Well Arena & Paper Province.
För att stärka ekosystemets insatser och lärdomar, öka samverkan och genomförandekraft har vi utbildat innovationsledare i konsten att leda i en föränderlig värld, samt skapat en utbildning tillsammans med IVA och Uppsala universitet med fokus på intraprenörskap där 12 SME-företag deltagit.

Avslutat

Ett kompetenslyft för Sverige

Parter: ABB Bombardier Epiroc Kanthal Mälarenergi Northvolt Region Västmanland Systemair Uponor Westinghouse
Projekttid: 1 december 2019 till 30 juni 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Genom projektet som leds av Region Västmanland möjliggörs ett samarbete mellan nio industriföretag som syftar till att stärka deras kompetens i den digitala transformationen. Projektresultaten i form av kunskap och erfarenheter ska spridas regionalt och nationellt. I slutet av april 2021 har ungefär 400 individer kompetensutvecklats och ungefär 4500 utbildningstimmar genomförts. Målet är att kompetensutveckla fler än 10 000 individer.

Avslutat

IVA Smart Industri

Parter: ABB Ericsson GE KTH Kungliga Tekniska högskolan Scania Siemens Teknikföretagen Volvo
Projekttid: 1 juni 2019 till 1 juni 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektet syftar till att vidareutveckla befintliga initiativ för stärkt digitalisering och implementering av ny teknik genom att identifiera nya samarbetsformer. Samtidigt ska projektet arbeta med kompetensförsörjning och strategiska prioriteringar inom nya teknikområden.

Avslutat

IndTech & Electrification Talent

Parter: SynerLeap
Projekttid: 1 april 2021 till 31 mars 2022
Ansvarig Automation Region: Minna Sandberg

The IndTech Talent Attraction program is a project organized by one of the strongest industry clusters in Sweden, consisting of Automation Region and its 170 industry companies, ABB Synerleap, Electrification hub and Västerås Region.

Do you want to connect forefront technologies from Silicon Valley with world leading industry companies from Sweden, creating valuable trans-Atlantic collaborations, accelerating the transformation towards a digitalized, connected, and more sustainable industry of tomorrow? 

Offer Cloud Computing

Offer Data Analysis

Offer IT Security

Offer Industrial IOT

SynerLeap fast track for Silicon Valley Startups and Scaleups

 

Avslutat

Forum för standardisering i digitaliserad industri

Parter: KTH Kungliga Tekniska högskolan Lunds tekniska högskola RISE
Projekttid: 1 december 2020 till 31 mars 2022
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Syftet med forumet är att samla aktörer från svensk industri i ett nätverk som kan förmedla praktiskt stöd i att förstå och navigera bland standarder för smart tillverkning. Målet är att öka svensk industris förmåga att exploatera de möjligheter som digitalisering och standarder för smart tillverkning skapar. Vi välkomnar tillverkande företag, företag som utvecklar lösningar för digitaliserad produktion, och expertis inom standardisering som medlemmar i forumet där medlemskapet är kostnadsfritt och tom mars 2022. Läs mer.

Avslutat

Robotlyftet

Parter: IUC RISE Robotdalen Swira
Projekttid: 15 maj 2019 till 31 december 2021
Ansvarig Automation Region: Bernt Henriksen

Projektet ska stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom öka beställarkompetensen och ge stöd kring investeringar i automationsteknik och robotar. Robotlyftet består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk.

Avslutat

Nordic Innovation IndTech Summit

Parter: Nordic House of Innovation i Silicon Valley PiiA
Projekttid: 1 september 2020 till 31 oktober 2021
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektets utgångspunkt var begreppet IndTech och gränssnitt mellan IT och OT. Tanken var att anordna en större fysisk konferens i USA, men pga pandemin upprättades serier av digitala event för både kunskapsspridning, men också workshops med syfte till ökad interaktion mellan deltagare. Målet var att samla erfarenheter och skapa affärsmöjligheter för svenska och amerikanska representanter från näringsliv, akademi och innovationssystem.

 

 

Avslutat

S3 Piloten

Parter: Aerospace Cluster Agro Väst AI & Big Data Innovations Automation Småland Bron Innovation Compare Fiber Optic Valley Georange Interior Cluster IoT World IUC Skåne Järnvägsklustret Mobile Heights Paper Province Techtank Tillverkningstekniskt centrum Triple Steelix Urban ICT Arena Visit Dalarna
Projekttid: 1 september 2018 till 31 oktober 2021
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

S3-piloten ska stärka klustermiljöers kompetens och förmåga och därigenom stötta företagens utveckling. 21 svenska kluster är utvalda och prioriterade i enlighet med regionernas smarta specialiseringsstrategier. Dessa kluster erbjuds utbildningar, nätverksträffar och internationella kontakter, och de kan söka finansiellt stöd för företagsutveckling.

Avslutat

Enabling XR Creation in the Industry (Excited)

Parter: ABB Facts ABB HVDC byBrick Interface Ericsson Komatsu Forest PanView RISE Tetra Pak
Projekttid: 1 september 2019 till 31 augusti 2021
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

I genomförbarhetsstudien MAXAT efterfrågade industrin mer information kring möjligheterna med extended reality (XR) och en intern vision för XR saknades för att hantera interna och externa samarbeten på ett målinriktat sätt. I EXCITED har industrins intresse för XR omvandlats till något konkret och applicerbart som hjälper till att identifiera hur tekniken kan möta verksamheten och kundernas behov. Bland annat genom att belysa möjligheter och begränsningar med XR i ett virtuellt showroom där olika lösningar kunnat upplevas och jämföras.

Avslutat

The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM)

Projekttid: 1 januari 2020 till 30 juni 2021

ISPIM – the International Society for Professional Innovation Management – samlar medlemmar från forskning, industri, näringsliv och offentlig sektor med en passion för innovationsledning. Automation Region medverkar i tre underprojekt under perioden 2020-2021 – Conference, Community och Publication.

Avslutat

The Crossroads of AI and Innovation Management

Parter: Chalmers tekniska högskola
Projekttid: 10 augusti 2020 till 30 juni 2021

I projektet utforskas hur AI-relaterade innovationsprojekt kan beskrivas i förhållande till det innovativa ursprunget (AI-innovation eller AI-driven innovation) och dess nyhetsgrad (radikal eller inkrementell innovation). Målet är att identifiera värdeskapande AIrelaterade projekt, potentiella områden för ökat stöd samt nya områden för forskning och teoriutveckling.

Avslutat

Karakuri

Parter: Eskilstuna ElektronikPartner AB Mälardalens universitet Mälarplast Microsoft RISE Seco Tools Swerea Volvo Vrena Mekaniska AB
Projekttid: 27 april 2018 till 30 juni 2021
Ansvarig Automation Region: Bernt Henriksen

Projektet utvecklade en metodik som gör det möjligt för produktionspersonal att enkelt konstruera och testa enkla lösningar till förbättring med hjälp av Internet-of-Things (IoT). I projekts slutfas blev det möjligt för industriell produktionspersonal att, utan någon förberedelse, på tre timmar; 1) Identifiera och lyfta fram utmaningar i produktionen, 2) utveckla digitala lösningar på dessa utmaningar samt 3) att själva testa dessa lösningar med sensorer och IoT-teknik.

Utöver de medverkande företagen har digitala workshops genomförts med en större mängd företag genom Produktionslyftet, IUC, Automation Region och MiTC.

Avslutat

Strukturella förutsättningar för nyttoskapande

Parter: Blue Institute RISE Trafikverket
Projekttid: 1 mars 2020 till 1 mars 2021

Erfarenhet visar att implementering av ny teknik ofta kräver organisatorisk förändring för att skapa värde. Projektet syftar till att öka förståelse för vad som påverkar implementering och värdeskapande av tekniska utvecklingsprojekt med inslag av exempelvis AI så att nyttoskapandet kan ökas. Projektet har initierats av forsknings- och innovationsgruppen. Läs mer.

 

Avslutat

Robotiser­ing och automatiser­ing i besöks­näringen

Parter: Sörmlands Turismutveckling
Projekttid: 1 juni 2019 till 31 januari 2021
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektet ska undersöka hur robotisering, automatisering och digitala tekniker som augmented reality och virtual reality kan bidra till en hållbar utveckling för företag i besöksnäringen. Genom ett förändrat arbetssätt kan nya roller och ny arbetsorganisation stärka upplevelser och öka konkurrenskraften. Både för att öka besökarnas upplevelser men även för att förstå vilka utbildningsinsatser som krävs för att skapa smartare och mer hållbara arbetsplatser.

Avslutat

Tjänsteaffären

Parter: Cordevo Mälardalens universitet
Projekttid: 10 augusti 2020 till 31 december 2020
Ansvarig Automation Region: Elin Asplund

Tjänsteaffären är en utbildning som riktar sig till produktföretag som vill utveckla sin tjänsteverksamhet och öka graden av digitalisering. Med utgångspunkt i respektive verksamhet identifierar deltagarna tjänster, strukturerar en tjänsteportfölj och bygger upp förståelse för portföljens värde. De ges stöd att utforma en plan för vidare utveckling samt för presentation och förankring i företagets ledning. Initiativet till utbildningen kommer från Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp.

Avslutat

Programmet iHubs Sweden Capacity

Parter: Peak Innovation ProcessIT Innovations RISE Smart Textiles
Projekttid: 1 juni 2019 till 31 december 2020
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Programmet iHubs Sweden Capacity vänder sig till processledare och innovationsledare. Det sträcker sig över åtta månader och omfattar totalt åtta utbildningsdagar som genomförs på IVA:s konferenscenter i Stockholm. De olika modulerna är utformade för att deltagarna ska bygga upp kunskap inom exempelvis branschöverskridande ekosystem och förändringsprocesser, samtidigt som de får arbeta med konkreta utmaningar inom sina respektive organisationer.

Avslutat

Materialbrist inom vården

Parter: Region Västmanland
Projekttid: 3 april 2020 till 27 augusti 2020
Ansvarig Automation Region: Bernt Henriksen

Tillsammans med aktörer i nätverket startade Automation Region under våren 2020 produktion av skyddsutrustning för hälso- och sjukvården, som drabbades av materialbrist i pandemins inledningsfas. Automation Region tilldelades ett samverkansansvar för Region Västmanland, där uppdraget var att identifiera företag som på kort tid kunde ställa om sin produktion. En mer eller mindre storskalig produktion av skyddskläder och annan utrustning för verksamheter inom hälso- och sjukvården skapades i Västerås.

Avslutat

Prognosstyrd värmereglering

Parter: Maxman Service Motion Control My Automation Sweden
Projekttid: 1 oktober 2019 till 31 mars 2020
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Projektet utvärderar möjligheterna att reglera värmen i fastigheter baserat på lokala väderdata och prognoser. En prototyp har installerats på en värmeanläggning i en fastighet i Borlänge och den har varit i drift i drygt ett år. Nästa steg är att utveckla en funktionsprototyp och installera den i en annan anläggning.

Avslutat

Integration av MathLab och MicroController XC05ix

Parter: First Control Systems Mälardalens universitet
Projekttid: 1 juni 2019 till 10 augusti 2019
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Syftet är att integrera olika verktyg inom PLC-systemet för att förenkla användargränssnittet och öka intelligensen i processtyrningen. Projektet bidrar till att göra avancerad teknik tillgänglig för processingenjörer utan specialkunskaper samtidigt som tiden mellan forskning och kommersialisering reduceras.