Projekt

Här presenterar vi de forsknings- och utvecklingsprojekt som Automation Region driver. Projekten är taggade med de globala mål som vi anser att de bidrar till. Välkommen att kontakta respektive kontaktperson om du vill veta mer eller om du är intresserad av att medverka i vårt arbete.

Pågående

International Innovation Initiative – Electrification and Automation (pilot)

Parter: Electrification Hub
Projekttid: 20 december 2021 till 31 december 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektet syftar till att utveckla arbetssätt för internationalisering kopplat till smart specialisering och svenska styrkeområden inom energi, elektrifiering, och elektromobilitet och Smart industri, automation och IndTech. Vidare ska projektet skapa förutsättningar för affärsutveckling internationellt genom insatser för att identifiera affärer i vilka svenska företag kan delta samt genom omvärldsanalyser/- synteser som visar på viktiga utvecklingsområden.

Pågående

Swedish IndTech – insats Silicon Valley

Parter: SIP PiiA
Projekttid: 15 november 2021 till 15 maj 2023
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Målet med projektet är att skapa en mer hållbar cirkulär svensk industri genom att påskynda digitaliseringsprocessen för att skapa möjligheter till samarbeten och strategiska partnerskap med ledande teknikföretag i Norden och i Silicon Valley. Projektet ämnar t.ex att utveckla en arbetsmetod och infrastruktur för detta med utgångspunkt i att Sverige i samverkan med de nordiska grannländerna redan etablerat samarbete med innovationsmiljöer med relevanta nätverk i Silicon Valley. Projektet kommer att involvera företag från både USA och Sverige samt de övriga nordiska länderna.

Pågående

IndTech & Electrification Talent

Parter: SynerLeap
Projekttid: 1 april 2021 till 31 mars 2022
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Utgångspunkt att i Sverige hitta samverkan med etablerade företag och nätverk i Silicon Valley; identifiera och validera framgångsfaktorer och komponenter som behövs för att rulla ut ett koncept till andra geografiska områden, exempelvis Kanada och Tyskland. Målet är att höja teknisk och affärsrelaterad kompetens inom industriell teknologi (IndTech) med fokus på hållbar produktion och elektrifiering i Sverige. På längre sikt förväntas projektet till att bidra till etablering av en attraktiv innovationsmiljö för IndTech och elektrifiering som positionerar Sverige som en ledande nation inom området som attraherar utländska bolag och kompetens att etablera sig i Sverige och investera i svenska bolag.

Pågående

Swedish IndTech Alliance

Parter: Business Sweden Kung. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA SIP PiiA
Projekttid: 15 december 2020 till 31 december 2022
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Projektet syftar till att samordna och planera aktiviteter riktade mot en internationell marknad för att stärka och marknadsföra Swedish IndTech. Upplägg och arbetsprocesser utgår ifrån regelbundna möten och gemensamma initiativ mellan Automation Region, PiiA, IVA Smart Industry, Business Sweden och Vinnova.

Pågående

Forum för standardisering i digitaliserad industri

Parter: KTH Kungliga Tekniska högskolan Lunds Universitet Tekniska högskolan Rise
Projekttid: 1 december 2020 till 31 mars 2022
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Syftet med forumet är att samla aktörer från svensk industri i ett nätverk som kan förmedla praktiskt stöd i att förstå och navigera bland standarder för smart tillverkning. Målet är att öka svensk industris förmåga att exploatera de möjligheter som digitalisering och standarder för smart tillverkning skapar. Vi välkomnar tillverkande företag, företag som utvecklar lösningar för digitaliserad produktion, och expertis inom standardisering som medlemmar i forumet där medlemskapet är kostnadsfritt och tom mars 2022. Läs mer.

Pågående

FastLane 4 industry (FL4i)

Parter: Alfred Nobel Science Park IMA – Innovative Materials Arena MITC Region Örebro Region Östergötland Region Sörmland Region Västmanland STUNS Life Science
Projekttid: 1 oktober 2020 till 31 mars 2023
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Syftet med projektet är att samordna regionala stöd och insatser kring innovation, automatisering och digitalisering. Genom att dela kompetens, utvecklingsmiljöer och andra resurser mellan regionerna får företagen tillgång till bästa möjliga stöd för industriell transformation. Mer info finns på FL4is hemsida.

 

Pågående

Visual Lift

Parter: Linköpings universitet Norrköping Science Park Region Örebro Region Östergötland Region Sörmland Region Västmanland
Projekttid: 1 oktober 2020 till 31 december 2022
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Projektet syftar till att stärka industriella SME under Covid-19-krisen med hjälp av ny kompetens och teknik inom digital visualisering. Upplägg och arbetsprocesser utgår från flera visualiseringslabb, däribland Digicore-labbet hos RISE i Västerås.

Pågående

iHubs Sweden 2020+

Parter: dizparc Umeå AB Kung. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA Mälardalens högskola PBI Research Institute SFF Smart Textiles Umeå universitet
Projekttid: 1 september 2020 till 31 augusti 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektet syftar till att skapa en nationell struktur som kan hålla ihop och koppla samman aktörer över bransch-, sektors- och styrkeområdesgränser, och därigenom bidra till ett nationellt innovationssystem som bättre kan adressera komplexa utmaningar och operativt stödja transformationer som på starkt fokuserade sätt stödjer förändringar på höga systemnivåer. Projektet jobbar också med systemtransformation och globala samhällsutmaningar.

Avslutat

Nordic Innovation IndTech Summit

Parter: SIP PiiA
Projekttid: 1 september 2020 till 31 oktober 2021
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektets utgångspunkt var begreppet IndTech och gränssnitt mellan IT och OT. Tanken var att anordna en större fysisk konferens i USA, men pga pandemin upprättades serier av digitala event för både kunskapsspridning, men också workshops med syfte till ökad interaktion mellan deltagare. Målet var att samla erfarenheter och skapa affärsmöjligheter för svenska och amerikanska representanter från näringsliv, akademi och innovationssystem.

 

 

Avslutat

The Crossroads of AI and Innovation Management

Parter: Chalmers tekniska högskola
Projekttid: 10 augusti 2020 till 30 juni 2021
Ansvarig Automation Region: Helena Blackbright

I projektet utforskas hur AI-relaterade innovationsprojekt kan beskrivas i förhållande till det innovativa ursprunget (AI-innovation eller AI-driven innovation) och dess nyhetsgrad (radikal eller inkrementell innovation). Målet är att identifiera värdeskapande AIrelaterade projekt, potentiella områden för ökat stöd samt nya områden för forskning och teoriutveckling.

Avslutat

Tjänsteaffären

Parter: Cordevo Mälardalens högskola
Projekttid: 10 augusti 2020 till 31 december 2020
Ansvarig Automation Region: Elin Asplund

Tjänsteaffären är en utbildning som riktar sig till produktföretag som vill utveckla sin tjänsteverksamhet och öka graden av digitalisering. Med utgångspunkt i respektive verksamhet identifierar deltagarna tjänster, strukturerar en tjänsteportfölj och bygger upp förståelse för portföljens värde. De ges stöd att utforma en plan för vidare utveckling samt för presentation och förankring i företagets ledning. Initiativet till utbildningen kommer från Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp.

Pågående

CompCor – Competitive Competence in Corona Times

Parter: Alfred Nobel Science Park MITC Region Örebro Region Sörmland Region Västmanland
Projekttid: 1 juni 2020 till 30 november 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektet ska stärka kompetensen och ställningen på arbetsmarknaden för 600 personer som arbetar inom tillverkande industri, framförallt med fokus på underleverantörer till fordonsindustrin. Målet är att dessa företag ska gå ur coronakrisen med tillgodosedda kompetensbehov.

Avslutat

Materialbrist inom vården

Parter: Region Västmanland
Projekttid: 3 april 2020 till 27 augusti 2020
Ansvarig Automation Region: Bernt Henriksen

Tillsammans med aktörer i nätverket startade Automation Region under våren 2020 produktion av skyddsutrustning för hälso- och sjukvården, som drabbades av materialbrist i pandemins inledningsfas. Automation Region tilldelades ett samverkansansvar för Region Västmanland, där uppdraget var att identifiera företag som på kort tid kunde ställa om sin produktion. En mer eller mindre storskalig produktion av skyddskläder och annan utrustning för verksamheter inom hälso- och sjukvården skapades i Västerås.

Pågående

Mikrofabriker – cirkulär design inom textil- och modesektorn

Parter: Smart Textiles
Projekttid: 1 mars 2020 till 31 december 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projekt för att utveckla lokal, flexibel och hållbar textilproduktion med hjälp av automation och digitalisering. Aktörer från textilsektorn samverkar med automationsföretag och utvecklar koncept som till exempel mikrofabriker − små, flexibla produktionsenheter med hög automationsgrad.

Avslutat

Strukturella förutsättningar för nyttoskapande

Parter: Blue Institute Rise Trafikverket
Projekttid: 1 mars 2020 till 1 mars 2021
Ansvarig Automation Region: Helena Blackbright

Erfarenhet visar att implementering av ny teknik ofta kräver organisatorisk förändring för att skapa värde. Projektet syftar till att öka förståelse för vad som påverkar implementering och värdeskapande av tekniska utvecklingsprojekt med inslag av exempelvis AI så att nyttoskapandet kan ökas. Projektet har initierats av forsknings- och innovationsgruppen. Läs mer.

 

Avslutat

The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM)

Projekttid: 1 januari 2020 till 30 juni 2021
Ansvarig Automation Region: Helena Blackbright

ISPIM – the International Society for Professional Innovation Management – samlar medlemmar från forskning, industri, näringsliv och offentlig sektor med en passion för innovationsledning. Automation Region medverkar i tre underprojekt under perioden 2020-2021 – Conference, Community och Publication.

Pågående

Ett kompetenslyft för Sverige

Parter: ABB Bombardier Epiroc Kanthal Mälarenergi Northvolt Region Västmanland Systemair Uponor Westinghouse
Projekttid: 1 december 2019 till 30 juni 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Genom projektet som leds av Region Västmanland möjliggörs ett samarbete mellan nio industriföretag som syftar till att stärka deras kompetens i den digitala transformationen. Projektresultaten i form av kunskap och erfarenheter ska spridas regionalt och nationellt. I slutet av april 2021 har ungefär 400 individer kompetensutvecklats och ungefär 4500 utbildningstimmar genomförts. Målet är att kompetensutveckla fler än 10 000 individer.

Avslutat

Prognosstyrd värmereglering

Parter: Maxman Service Motion Control My Automation Sweden
Projekttid: 1 oktober 2019 till 31 mars 2020
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Projektet utvärderar möjligheterna att reglera värmen i fastigheter baserat på lokala väderdata och prognoser. En prototyp har installerats på en värmeanläggning i en fastighet i Borlänge och den har varit i drift i drygt ett år. Nästa steg är att utveckla en funktionsprototyp och installera den i en annan anläggning.

Avslutat

Enabling XR Creation in the Industry (Excited)

Parter: ABB Facts ABB HVDC byBrick Interface Ericsson Komatsu Forest PanView Rise Tetra Pak
Projekttid: 1 september 2019 till 31 augusti 2021
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Projektet undersöker hur extended reality (XR) kan skapa konkret nytta och öka processindustrins attraktionskraft för framtida medarbetare. Bland annat genom att belysa möjligheter och begränsningar med XR i ett virtuellt showroom där olika lösningar kan upplevas och jämföras.

Avslutat

Robotiser­ing och automatiser­ing i besöks­näringen

Parter: Sörmlands Turismutveckling
Projekttid: 1 juni 2019 till 31 januari 2021
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektet ska undersöka hur robotisering, automatisering och digitala tekniker som augmented reality och virtual reality kan bidra till en hållbar utveckling för företag i besöksnäringen. Genom ett förändrat arbetssätt kan nya roller och ny arbetsorganisation stärka upplevelser och öka konkurrenskraften. Både för att öka besökarnas upplevelser men även för att förstå vilka utbildningsinsatser som krävs för att skapa smartare och mer hållbara arbetsplatser.

Pågående

IVA Smart Industri

Parter: ABB Ericsson GE KTH Kungliga Tekniska högskolan Scania Siemens Teknikföretagen Volvo
Projekttid: 1 juni 2019 till 1 juni 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektet syftar till att vidareutveckla befintliga initiativ för stärkt digitalisering och implementering av ny teknik genom att identifiera nya samarbetsformer. Samtidigt ska projektet arbeta med kompetensförsörjning och strategiska prioriteringar inom nya teknikområden.

Avslutat

Programmet iHubs Sweden Capacity

Parter: Peak Innovation ProcessIT Innovations Rise Smart Textiles
Projekttid: 1 juni 2019 till 31 december 2020
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Programmet iHubs Sweden Capacity vänder sig till processledare och innovationsledare. Det sträcker sig över åtta månader och omfattar totalt åtta utbildningsdagar som genomförs på IVA:s konferenscenter i Stockholm. De olika modulerna är utformade för att deltagarna ska bygga upp kunskap inom exempelvis branschöverskridande ekosystem och förändringsprocesser, samtidigt som de får arbeta med konkreta utmaningar inom sina respektive organisationer.

Avslutat

Integration av MathLab och MicroController XC05ix

Parter: First Control Systems Mälardalens högskola
Projekttid: 1 juni 2019 till 10 augusti 2019
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Syftet är att integrera olika verktyg inom PLC-systemet för att förenkla användargränssnittet och öka intelligensen i processtyrningen. Projektet bidrar till att göra avancerad teknik tillgänglig för processingenjörer utan specialkunskaper samtidigt som tiden mellan forskning och kommersialisering reduceras.

Avslutat

Robotlyftet

Parter: IUC Rise Robotdalen Swira
Projekttid: 15 maj 2019 till 31 december 2021
Ansvarig Automation Region: Bernt Henriksen

Projektet ska stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom öka beställarkompetensen och ge stöd kring investeringar i automationsteknik och robotar. Robotlyftet består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk.

Avslutat

DigiCore

Parter: Rise
Projekttid: 2 november 2018 till 31 december 2021
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Labbet DigiCORE är en fysisk och digital miljö som innehåller teknik, kompetenser och arbetssätt som en organisation kan tänkas behöva för att genomföra en holistisk och hållbar digital omställning. Labbet erbjuder allt från inspirationspaket och öppna workshops till skräddarsydda utbildningspaket och projektsamarbeten.

Avslutat

S3 Piloten

Parter: Aerospace Cluster Agro Väst AI & Big Data Innovations Automation Småland Bron Innovation Compare Fiber Optic Valley Georange Interior Cluster IoT World IUC Skåne Järnvägsklustret Mobile Heights Paper Province Techtank Tillverkningstekniskt centrum Triple Steelix Urban ICT Arena Visit Dalarna
Projekttid: 1 september 2018 till 31 oktober 2021
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

S3-piloten ska stärka klustermiljöers kompetens och förmåga och därigenom stötta företagens utveckling. 21 svenska kluster är utvalda och prioriterade i enlighet med regionernas smarta specialiseringsstrategier. Dessa kluster erbjuds utbildningar, nätverksträffar och internationella kontakter, och de kan söka finansiellt stöd för företagsutveckling.

Avslutat

Karakuri

Parter: Eskilstuna ElektronikPartner AB Mälardalens högskola Mälarplast Microsoft Rise Seco Tools Swerea Volvo Vrena Mekaniska AB
Projekttid: 27 april 2018 till 30 juni 2021
Ansvarig Automation Region: Bernt Henriksen

Forskningsprojektet utvecklar ett koncept som gör att industripersonal på ett enkelt sätt kan ta fram IoT-stödda lågkostnadslösningar för förbättringar på fabriksgolvet. Syftet är ta tillvara kunskap och innovationsförmåga hos produktionspersonalen och samtidigt öka kreativiteten, lärandet och acceptansen för digitaliseringslösningar.

För att komma i kontakt med rätt person i projektet, hänvisar vi till extern webbplats.