Projekt

Här presenterar vi de forsknings- och utvecklingsprojekt som Automation Region driver. Projekten är taggade med de globala mål som vi anser att de bidrar till. Välkommen att kontakta respektive kontaktperson om du vill veta mer eller om du är intresserad av att medverka i vårt arbete.

Pågående

Forum för Industriell interoperabilitet

Parter: KTH Kungliga Tekniska högskolan Rise
Projekttid: 1 december 2020 till 1 december 2021
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Projektet ska lägga grunden till ett forum för industriell interoperabilitet. Genom att samla industriföretag, standardiseringskommittéer och forskningsaktörer kommer forumet vara ett nätverk och en kunskapsresurs för praktiskt stöd i att navigera bland standarder för interoperabilitet och smart tillverkning. Forum för industriell interoperabilitet kommer att bidra till att svensk industri ökar sin förmåga att konkurrera i ett allt mer digitaliserat affärslandskap med nya affärsmodeller.

Läs mer
Pågående

Visual Lift

Parter: Linköpings universitet Norrköping Science Park Region Örebro Region Östergötland Region Sörmland Region Västmanland
Projekttid: 1 oktober 2020 till 31 december 2022
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Med den senaste visualiseringstekniken ska Visual LIFT hjälpa företag att visa upp produkter, produktionssystem och kommunicera erbjudanden inom exempelvis leveranssäkerhet. Visualiseringslabb byggs upp i Finspång, Örebro, Eskilstuna och Västerås där företag kan testa olika visualiseringslösningar. I Västerås kommer DigiCore-labbet, som drivs av Automation Region och RISE, att fungera som bas för projektet.

Pågående

Fast Lane 4industry – FL4i

Parter: Alfred Nobel Science Park IMA – Innovative Materials Arena MITC Region Örebro Region Östergötland Region Sörmland Region Västmanland
Projekttid: 1 september 2020 till 31 mars 2023
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Över hela landet drivs innovationsmiljöer med uppdraget att verka för ökad samverkan mellan forskare, näringsliv och industri. Genom mötesplatser och olika aktiviteter bidrar innovationsmiljöerna till accelererad tillväxt hos våra svenska bolag. Målet med projektet är att stärka samverkan mellan innovationsmiljöerna i Östra Mellansverige.

Pågående

iHubs Sweden 2020+

Parter: dizparc Umeå AB Mälardalens högskola PBI Research Institute Peak Region SFF Smart Textiles Umeå universitet
Projekttid: 1 september 2020 till 30 juni 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektet syftar till att skapa nationella strukturer och förmågor som kan hålla ihop och koppla samman aktörer över bransch-, sektors- och styrkeområdesgränser, och därigenom bidra till ett nationellt innovationssystem som bättre kan adressera komplexa utmaningar och operativt stödja transformationer som på starkt fokuserade sätt stödjer förändringar på höga systemnivåer. Projktet jobbar också med systemtransformation och globala samhällsutmaningar.

Pågående

Nordic Innovation IndTech Summit

Parter: SIP PiiA
Projekttid: 1 september 2020 till 31 oktober 2021
Ansvarig Automation Region: Elin Asplund

Syftet med projektet är att arrangera Innovation IndTech Forum i Palo Alto, Silicon Valley, i juni 2021. Särskilt inbjudna leverantörer av lösningar i gränssnittet mellan informationsteknologi (IT) och operationell teknologi (OT) träffas för att diskutera utmaningar och behov kopplat till IndTech utifrån ett utvecklar- och leverantörsperspektiv.

Läs mer
Avslutat

Tjänsteaffären

Parter: Cordevo Mälardalens högskola
Projekttid: 10 augusti 2020 till 31 december 2020
Ansvarig Automation Region: Elin Asplund

Tjänsteaffären är en utbildning som riktar sig till produktföretag som vill utveckla sin tjänsteverksamhet och öka graden av digitalisering. Med utgångspunkt i respektive verksamhet identifierar deltagarna tjänster, strukturerar en tjänsteportfölj och bygger upp förståelse för portföljens värde. De ges stöd att utforma en plan för vidare utveckling samt för presentation och förankring i företagets ledning. Initiativet till utbildningen kommer från Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp.

Pågående

The Crossroads of AI and Innovation Management

Parter: Chalmers tekniska högskola
Projekttid: 10 augusti 2020 till 30 juni 2021
Ansvarig Automation Region: Helena Blackbright

Projektet är utforskande med fokus på skärningspunkten mellan AI och innovationsledning – hur områdena relaterar till och påverkar varandra. Syftet är att öka värdeskapandet i AI-relaterad innovation och identifiera nya områden för forskning och teoriutveckling.

Pågående

CompCor – Competitive Competence in Corona Times

Parter: Alfred Nobel Science Park MITC Region Örebro Region Sörmland Region Västmanland
Projekttid: 1 juni 2020 till 30 november 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projekt för kompetensutveckling av befintlig personal inom tillverkande små och medelstora företag, framförallt underleverantörer till fordonsindustrin.

Avslutat

Materialbrist inom vården

Parter: Region Västmanland
Projekttid: 3 april 2020 till 27 augusti 2020
Ansvarig Automation Region: Bernt Henriksen

Under mars ökade belastningen på sjukvården drastiskt och snart kom de första larmsignalerna om materialbrist.  Privatpesoner och företagare gjorde vad de kunde för att hjälpa till men insatserna behövde skalas upp och många industriföretag var beredda att gå in och stötta med kompetens och resurser. Automation Region tilldelades ett samverkansansvar för Region Västmanland, där uppdraget var att identifiera företag som på kort tid kan ställa om sin produktion. En mer eller mindre storskalig produktion av skyddskläder och annan utrustning för verksamheter inom hälso- och sjukvården skapades i Västerås.

Pågående

Mikrofabriker

Parter: Smart Textiles
Projekttid: 1 mars 2020 till 31 december 2022
Ansvarig Automation Region: Elin Asplund

Projektet ska utveckla koncept för flexibel, cirkulär och hållbar textilproduktion med hög grad av automation. Arbetet drivs i samverkan med textil- och modesektorn som bidrar med kunskap och erfarenhet inom bland annat design, kundorientering och säsongsvariationer.

Pågående

Strukturella förutsättningar för nyttoskapande

Parter: Blue Institute Rise Trafikverket
Projekttid: 1 mars 2020 till 1 mars 2021
Ansvarig Automation Region: Helena Blackbright

Projektet som är initierat av Automation Regions forsknings- och innovationsgrupp syftar till att öka förståelsen för vad som påverkar värdeskapandet av tekniska utvecklingsprojekt med inslag av digitalisering och AI. Utgångspunkten är att de organisatoriska förutsättningarna är avgörande för möjligheterna att på ett effektivt sätt skapa önskad nytta av ny teknik.

Pågående

The International Society for Professional Innovation Management (ISPIM)

Projekttid: 1 januari 2020 till 30 juni 2021
Ansvarig Automation Region: Helena Blackbright

ISPIM – the International Society for Professional Innovation Management – samlar medlemmar från forskning, industri, näringsliv och offentlig sektor med en passion för innovationsledning. Automation Region medverkar i tre underprojekt under perioden 2020-2021 – Conference, Community och Publication.

Pågående

Ett kompetenslyft för Sverige

Parter: ABB Bombardier Epiroc Kanthal Mälarenergi Northvolt Region Västmanland Systemair Uponor Westinghouse
Projekttid: 1 december 2019 till 30 juni 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Genom projektet som leds av Region Västmanland möjliggörs ett samarbete mellan nio industriföretag som syftar till att stärka deras kompetens i den digitala transformationen. Projektresultaten i form av kunskap och erfarenheter ska spridas regionalt och nationellt.

Avslutat

Prognosstyrd värmereglering

Parter: Maxman Service Motion Control My Automation Sweden
Projekttid: 1 oktober 2019 till 31 mars 2020
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Projektet utvärderar möjligheterna att reglera värmen i fastigheter baserat på lokala väderdata och prognoser. En prototyp har installerats på en värmeanläggning i en fastighet i Borlänge och den har varit i drift i drygt ett år. Nästa steg är att utveckla en funktionsprototyp och installera den i en annan anläggning.

Pågående

Enabling XR Creation in the Industry (Excited)

Parter: ABB Facts ABB HVDC byBrick Interface Ericsson Komatsu Forest PanView Rise Tetra Pak
Projekttid: 1 september 2019 till 31 augusti 2021
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Projektet undersöker hur extended reality (XR) kan skapa konkret nytta och öka processindustrins attraktionskraft för framtida medarbetare. Bland annat genom att belysa möjligheter och begränsningar med XR i ett virtuellt showroom där olika lösningar kan upplevas och jämföras.

Avslutat

Integration av MathLab och MicroController XC05ix

Parter: First Control Systems Mälardalens högskola
Projekttid: 1 juni 2019 till 10 augusti 2019
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Syftet är att integrera olika verktyg inom PLC-systemet för att förenkla användargränssnittet och öka intelligensen i processtyrningen. Projektet bidrar till att göra avancerad teknik tillgänglig för processingenjörer utan specialkunskaper samtidigt som tiden mellan forskning och kommersialisering reduceras.

Avslutat

Programmet iHubs Sweden Capacity

Parter: Peak Innovation ProcessIT Innovations Rise Smart Textiles
Projekttid: 1 juni 2019 till 31 december 2020
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Programmet iHubs Sweden Capacity vänder sig till processledare och innovationsledare. Det sträcker sig över åtta månader och omfattar totalt åtta utbildningsdagar som genomförs på IVA:s konferenscenter i Stockholm. De olika modulerna är utformade för att deltagarna ska bygga upp kunskap inom exempelvis branschöverskridande ekosystem och förändringsprocesser, samtidigt som de får arbeta med konkreta utmaningar inom sina respektive organisationer.

Pågående

IVA Smart Industri

Parter: ABB Ericsson GE KTH Kungliga Tekniska högskolan Scania Siemens Teknikföretagen Volvo
Projekttid: 1 juni 2019 till 1 juni 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektet syftar till att vidareutveckla befintliga initiativ för stärkt digitalisering och implementering av ny teknik genom att identifiera nya samarbetsformer. Samtidigt ska projektet arbeta med kompetensförsörjning och strategiska prioriteringar inom nya teknikområden.

Pågående

Robotiser­ing och automatiser­ing i besöks­näringen

Parter: Sörmlands Turismutveckling
Projekttid: 1 juni 2019 till 31 januari 2021
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektet ska undersöka hur robotisering, automatisering och digitala tekniker som augmented reality och virtual reality kan bidra till en hållbar utveckling för företag i besöksnäringen. Genom ett förändrat arbetssätt kan nya roller och ny arbetsorganisation stärka upplevelser och öka konkurrenskraften. Både för att öka besökarnas upplevelser men även för att förstå vilka utbildningsinsatser som krävs för att skapa smartare och mer hållbara arbetsplatser.

Pågående

Robotlyftet

Parter: IUC Rise Robotdalen Swira
Projekttid: 15 maj 2019 till 31 december 2022
Ansvarig Automation Region: Bernt Henriksen

Projektet ska stärka små och medelstora företags konkurrenskraft genom öka beställarkompetensen och ge stöd kring investeringar i automationsteknik och robotar. Robotlyftet består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk.

Pågående

DigiCore

Parter: Rise
Projekttid: 2 november 2018 till 31 december 2021
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Labbet DigiCORE är en fysisk och digital miljö som innehåller teknik, kompetenser och arbetssätt som en organisation kan tänkas behöva för att genomföra en holistisk och hållbar digital omställning. Labbet erbjuder allt från inspirationspaket och öppna workshops till skräddarsydda utbildningspaket och projektsamarbeten.

Avslutat

S3 Piloten

Parter: Aerospace Cluster Agro Väst AI & Big Data Innovations Automation Småland Bron Innovation Compare Fiber Optic Valley Georange Interior Cluster IoT World IUC Skåne Järnvägsklustret Mobile Heights Paper Province Techtank Tillverkningstekniskt centrum Triple Steelix Urban ICT Arena Visit Dalarna
Projekttid: 1 september 2018 till 31 december 2020
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

S3-piloten ska stärka klustermiljöers kompetens och förmåga och därigenom stötta företagens utveckling. 21 svenska kluster är utvalda och prioriterade i enlighet med regionernas smarta specialiseringsstrategier. Dessa kluster erbjuds utbildningar, nätverksträffar och internationella kontakter, och de kan söka finansiellt stöd för företagsutveckling.

Avslutat

Karakuri

Parter: Eskilstuna ElektronikPartner AB Mälardalens högskola Mälarplast Microsoft Rise Seco Tools Swerea Volvo Vrena Mekaniska AB
Projekttid: 27 april 2018 till 31 december 2020
Ansvarig Automation Region: Bernt Henriksen

Forskningsprojektet utvecklar ett koncept som gör att industripersonal på ett enkelt sätt kan ta fram IoT-stödda lågkostnadslösningar för förbättringar på fabriksgolvet. Syftet är ta tillvara kunskap och innovationsförmåga hos produktionspersonalen och samtidigt öka kreativiteten, lärandet och acceptansen för digitaliseringslösningar.