CompCor – Competitive Competence in Corona Times

Parter: Alfred Nobel Science Park MITC Region Örebro Region Sörmland Region Västmanland
Projekttid: 1 juni 2020 till 30 november 2022
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Projektet ska stärka kompetensen och ställningen på arbetsmarknaden för 600 personer som arbetar inom tillverkande industri, framförallt med fokus på underleverantörer till fordonsindustrin. Målet är att dessa företag ska gå ur coronakrisen med tillgodosedda kompetensbehov.