Enabling XR Creation in the Industry (Excited)

Parter: ABB Facts ABB HVDC byBrick Interface Ericsson Komatsu Forest PanView RISE Tetra Pak
Projekttid: 1 september 2019 till 31 augusti 2021
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

I genomförbarhetsstudien MAXAT efterfrågade industrin mer information kring möjligheterna med extended reality (XR) och en intern vision för XR saknades för att hantera interna och externa samarbeten på ett målinriktat sätt. I EXCITED har industrins intresse för XR omvandlats till något konkret och applicerbart som hjälper till att identifiera hur tekniken kan möta verksamheten och kundernas behov. Bland annat genom att belysa möjligheter och begränsningar med XR i ett virtuellt showroom där olika lösningar kunnat upplevas och jämföras.