Enabling XR Creation in the Industry (Excited)

Parter: ABB Facts ABB HVDC byBrick Interface Ericsson Komatsu Forest PanView Rise Tetra Pak
Projekttid: 1 September 2019 till 31 Augusti 2021
Ansvarig Automation Region: Daniel Boqvist

Projektet undersöker hur extended reality (XR) kan skapa konkret nytta och öka processindustrins attraktionskraft för framtida medarbetare. Bland annat genom att belysa möjligheter och begränsningar med XR i ett virtuellt showroom där olika lösningar kan upplevas och jämföras.