Fast Lane 4industry – FL4i

Parter: Alfred Nobel Science Park IMA – Innovative Materials Arena MITC Region Örebro Region Östergötland Region Sörmland Region Västmanland
Projekttid: 1 September 2020 till 31 Mars 2023
Ansvarig Automation Region: Catarina Berglund

Över hela landet drivs innovationsmiljöer med uppdraget att verka för ökad samverkan mellan forskare, näringsliv och industri. Genom mötesplatser och olika aktiviteter bidrar innovationsmiljöerna till accelererad tillväxt hos våra svenska bolag. Målet med projektet är att stärka samverkan mellan innovationsmiljöerna i Östra Mellansverige.